Consumer
Produkter
3100 series Automatisk espressomaskin

3100 series Automatisk espressomaskin

Fem drycker, Integrerad mjölkkanna, Svart, AquaClean EP3550/00

Felsökning

En felkod visas i teckenfönstret till Philips/Saeco-espressomaskinen

Om felkod 1, 3, 4, 5 eller 14 visas i Philips/Saeco-espressomaskinens teckenfönster finns det några enkla lösningar på detta.

E01

Ta bort blockeringen i kaffetratten med handtaget på en sked

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen
 3. Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten
  Obs! Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe sätter du in skedens handtag i kaffetratten underifrån
 4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffe som har fastnat faller ned. Obs! Viss kraft kan krävas.
 5. Ta bort all nedfallen kaffesump och sätt tillbaka bryggruppen
 6. Brygg en espresso
 7. Efter bryggningen kan du kontrollera om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om den inte är det upprepar du proceduren

Kaffebönor har fastnat mellan/under den löstagbara behållaren för kaffebönor (gäller endast GranBaristo- eller Moltio-espressomaskiner)

 1. Ta ut behållaren för kaffebönor ur espressomaskinen
 2. Ta isär behållaren för kaffebönor och rengör båda delarna
 3. Ta bort alla kafferester under behållaren för kaffebönor med en trasa

Förhindra att kaffetratten blockeras

 • Häll/spill inte vatten direkt in i behållaren för kaffebönor
 • Rengör kaffetratten varje vecka
Unblocking coffee funnel 1.gif
Play Pause
You need Flash to see video.
Click here to download it.

E03

Rengör och smörj bryggruppen

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten (var särskilt noggrann med bryggruppens filter)
 3. Säkerställ att bryggruppen är väl smord (se hjälpfilm för anvisningar)
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 5. Slå på maskinen igen
Rinse Brew group.gif
Play Pause
You need Flash to see video.
Click here to download it.

E04

Sätt tillbaka bryggruppen och se till att den låses på plats.

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten (var särskilt noggrann med bryggruppens filter)
 3. Försätt bryggruppen i neutralt läge (annars kan den inte sättas i). Se hjälpfilm för anvisningar
 4. Sätt tillbaka bryggruppen och se till att den låses på plats. Det hörs ett mjukt klickljud när den låsts på plats och satts i korrekt
 5. Sätt tillbaka sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 6. Slå på espressomaskinen igen
Play Pause
You need Flash to see video.
Click here to download it.

E05

När ett AquaClean/Brita-filter används

 1. Ta bort filtret från vattentanken, och stäng först av espressomaskinen för att sedan slå på den igen
 2. Om meddelandet försvinner sitter filtret felaktigt eller är tilltäppt. Justera eller byt ut filtret.

Meddelandet visas direkt när espressomaskinen slagits på

 1. Stäng av espressomaskinen.
 2. Ta ur vattentanken och avlägsna eventuella kaffebönor som ligger längst ned i vattentankens fack.
 3. Kontrollera om ångröret är tilltäppt. Ta bort kalk/smuts i ångröret med en nål
 4. Slå på espressomaskinen igen och mata ut 2‒3 koppar varmt vatten.

Meddelandet visas under bryggningen

 1. Stäng av espressomaskinen.
 2. Rengör och smörj bryggruppen
 3. Gäller endast Exprelia/Xelsis: Vrid SBS-vredet till det mellersta läget och starta om espressomaskinen

Meddelandet visas direkt efter eller under avkalkning

 • Delar av kalkavlagringar blockerar systemet. Låt espressomaskinen vara avstängd i en timme. Om meddelandet försvinner kalkar du av espressomaskinen någon annan gång eftersom det fortfarande finns kvar kalkavlagringar inuti
Play Pause
You need Flash to see video.
Click here to download it.

E14

Espressomaskinen är överhettad

Stäng av espressomaskinen och vänta 60 minuter.

Andra felkoder

Om en annan felkod visas. Kontakta vår kundtjänst och få hjälp.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8977/01 , HD8916/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8841/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8944/01 , HD8833/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9836/11 , RI9836/21 , RI9837/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.