1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

En röd felkod visas på Philips/Saeco-espressomaskinen

Om felkod 1, 3, 4, 5 eller 14 visas i Philips/Saeco-espressomaskinens teckenfönster finns det några enkla lösningar på detta. Avseende andra felkoder rekommenderar vi att du tar med din Philips/Saeco-espressomaskin på service.

E01

Ta bort blockeringen i kaffetratten med handtaget på en sked

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen
 3. Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten
  Obs! Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe sätter du in skedens handtag i kaffetratten underifrån
 4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffe som har fastnat faller ned. Obs! Viss kraft kan krävas.
 5. Ta bort all nedfallen kaffesump och sätt tillbaka bryggruppen
 6. Brygg en espresso
 7. Efter bryggningen kan du kontrollera om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om den inte är det upprepar du proceduren

Kaffebönor har fastnat mellan/under den löstagbara behållaren för kaffebönor (gäller endast GranBaristo- eller Moltio-espressomaskiner)

 1. Ta ut behållaren för kaffebönor ur espressomaskinen
 2. Ta isär behållaren för kaffebönor och rengör båda delarna
 3. Ta bort alla kafferester under behållaren för kaffebönor med en trasa

Förhindra att kaffetratten blockeras

 • Häll/spill inte vatten direkt in i behållaren för kaffebönor
 • Rengör kaffetratten varje vecka
Unblocking coffee funnel 1.gif
Play Pause

E03

Rengör och smörj bryggruppen

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten (var särskilt noggrann med bryggruppens filter)
 3. Säkerställ att bryggruppen är väl smord (se hjälpfilm för anvisningar)
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 5. Slå på espressomaskinen igen
Rinse Brew group.gif
Play Pause

E04

Sätt tillbaka bryggruppen och se till att den låses på plats.

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten (var särskilt noggrann med bryggruppens filter)
 3. Försätt bryggruppen i neutralt läge (annars kan den inte sättas i). Se hjälpfilm för anvisningar
 4. Sätt tillbaka bryggruppen och se till att den låses på plats. Det hörs ett mjukt klickljud när den låsts på plats och satts i korrekt
 5. Sätt tillbaka sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 6. Slå på espressomaskinen igen
Play Pause

E05

Det visar att det finns luft i systemet eller de inre rören är tilltäppta av kalkavlagringar.
Kontrollera situationer och lösningar nedan.

När ett AquaClean/Brita-filter används

 1. Ta bort filtret från vattentanken, och stäng först av espressomaskinen för att sedan slå på den igen
 2. Om meddelandet försvinner sitter filtret felaktigt eller är tilltäppt. Justera eller byt ut filtret.

Meddelandet visas direkt när espressomaskinen slagits på

 1. Stäng av espressomaskinen.
 2. Ta ur vattentanken och avlägsna eventuella kaffebönor som ligger längst ned i vattentankens fack.
 3. Kontrollera om ångröret är tilltäppt. Ta bort kalk/smuts i ångröret med en nål
 4. Slå på espressomaskinen igen och mata ut 2‒3 koppar varmt vatten.

Meddelandet visas under bryggningen

 1. Stäng av espressomaskinen.
 2. Rengör och smörj bryggruppen
 3. Gäller endast Exprelia/Xelsis: Vrid SBS-vredet till det mellersta läget och starta om espressomaskinen

Meddelandet visas direkt efter eller under avkalkning

 • Delar av kalkavlagringar blockerar systemet. Låt espressomaskinen vara avstängd i en timme. Om meddelandet försvinner kalkar du av espressomaskinen någon annan gång eftersom det fortfarande finns kvar kalkavlagringar inuti den.
Play Pause

E14

Espressomaskinen är överhettad

Stäng av espressomaskinen och vänta 60 minuter.

Andra felkoder

Om en annan felkod visas. Kontakta kundtjänst för att få hjälp när maskinen behöver service.
Fel 2
Fel 10
Fel 11
Fel 14
Fel 15
Fel 19
Fel 22
Fel 23

Ingen av de föreslagna lösningarna har hjälpt mig

Kontakta kundtjänst för att få hjälp när maskinen behöver service.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8841/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8839/11 , HD8944/01 , HD8833/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9836/11 , RI9836/21 , RI9837/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.