1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Philips/Saeco espressobryggaren tappar endast ut några droppar kaffe

Om Philips/Saeco espressobryggaren endast tappar ut några droppar kan det ha olika orsaker. Ta reda på hur du enkelt kan lösa problemet genom att följa stegen nedan.

Bryggruppen är tilltäppt av smuts eller dåligt smord

Rengör och smörj bryggruppen

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten, var särskilt noggrann med bryggruppens filter
 3. Säkerställ att bryggruppen är väl smord, se filmen för anvisningar
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 5. Slå på maskinen igen

Om bryggruppen ska rengöras grundligt kan du använda tablett CA6704 (för borttagning av kaffeolja)

Rinse Brew group.gif
Play Pause

Kaffepipen är tilltäppt

Rengör kaffepipen med en piprensare/nål

När ett AquaClean/Brita-filter används

AquaClean- eller Brita-filtret sitter felaktigt eller är tilltäppt

 1. Ta bort filtret från vattentanken.
 2. Sänk ned filtret upp och ned i kallt vatten och vänta tills det har slutat att bildas bubblor
 3. Sätt tillbaka filtret i vattentanken och tappa först ur 2–3 koppar varmvatten. Brygg sedan en espresso
 4. Om det fortfarande inte fungerar tar du bort filtret från vattentanken
 5. Tappa ur 2–3 koppar varmvatten och sedan en espresso. Om det fungerar är filtret tilltäppt och behöver bytas ut
Play Pause

Maskinen behöver avkalkas

Avkalka maskinen med Philips/Saeco avkalkningsmedel

 • De inre kretsarna kan vara tilltäppta av beläggning

Malningsinställningen är inställd på fin malning

Justera malningsinställningen till grövre malning
Du kan justera malningsinställningarna med vredet i behållaren för kaffebönor
*Justera endast malningsinställningarna när maskinen maler kaffebönorna

 1. Sätt en kopp under kaffepipen
 2. Tryck på knappen ESPRESSO för att brygga en kopp kaffe
 3. När kvarnen börjar mala placerar du nyckeln för kvarnjustering på kvarnens justeringsvred
 4. Tryck vredet nedåt med nyckeln för kvarnjustering och justera inställningen genom att vrida det ett snäpp åt höger eller vänster
Play Pause

SBS-vredet är avstängt (gäller endast Exprelia- eller Xelsis-maskiner)

 1. Vrid SBS-vredet till det mellersta läget
 2. Brygg en espresso
SBS knob.gif

Under första användningen är det normalt

Det är normalt att de första kopparna som bryggs är vattniga eftersom Saeco anpassningssystemet fortfarande anpassar sig. Brygg 5–7 fler koppar kaffe.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , RI9353/11 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.