1
Produkter

Saeco PicoBaristo Automatisk espressomaskin

10 kaffedrycker, Integrerad mjölkkanna, Svart, AquaClean SM5470/10

Felsökning

Philips/Saeco espressobryggaren kastar bort torrt kaffepulver och matar inte ut kaffe.

Om Philips/Saeco espressobryggaren kastar bort torrt kaffepulver. Se nedan hur du kan lösa problemet själv.

När du brygger förmalet kaffe

Om maskinen kastar bort förmalet kaffe är bryggruppen överfylld med kaffepulver.

Använd endast en struken kaffesked (medföljer) med förmalet kaffe.

  1. Starta om maskinen genom att stänga av och slå på den igen
  2. Välj förmalet kaffe med knappen för aromstyrka
  3. Lägg till en struken kaffesked med förmalet kaffe
  4. Tryck på espressoknappen

Vid normal användning

Bryggruppen kan inte gå till rätt läge för att brygga en kopp kaffe eftersom den är tilltäppt av smuts eller är dåligt smord.

Rengör och smörj bryggruppen

  1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder).
  2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten, var särskilt noggrann med bryggruppens filter.
  3. Säkerställ att bryggruppen är väl smord, se filmen för anvisningar.
  4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan.
  5. Slå på maskinen igen.

Om bryggruppen ska rengöras grundligt kan du använda tablett CA6704 (för borttagning av kaffeolja)

Rinse Brew group.gif
Play Pause

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SM5470/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.