1
Produkter

Series 5000 Automatisk espressomaskin

Fem drycker, Integrerad mjölkkanna, Vit, AquaClean EP5361/10

Felsökning

Det är vatten under Philips/Saeco espressobryggaren

Om vatten finns under Philips/Saeco espressobryggaren kan det ha flera orsaker, det behöver inte bero på ett tekniskt fel. Ta reda på mer.

Vilken färg har vattnet under maskinen?

 • Om vattnet under maskinen är klart, brunaktigt eller innehåller kaffedelar kan det ha flera orsaker. Se alla möjliga orsaker och lösningar nedan.

 • Om det finns mycket klart vatten under maskinen. Kontakta vår kundtjänst och få hjälp.

Orsak 1: Droppbrickan är full och innehållet flödar över

Töm alltid droppbrickan i tid.

Det finns två droppbrickor, en under urtappningsröret och en bakom serviceluckan. För att förhindra att droppbrickorna svämmar över under bryggningen ska du:

 • Tömma den inre droppbrickan när meddelandet Empty drip tray (Töm droppbrickan) visas (tillval)
 • Tömma och rengöra den yttre droppbrickan varje gång indikatorn för full droppbricka kommer upp genom locket till droppbrickan
 • Se till att droppbrickan är tom innan du börjar avkalka maskinen
 • Se till att maskinen står på en plan yta

Orsak 2: Droppbrickan tas bort under användning

Om droppbrickan tas bort kan den inte längre samla upp vattendropparna som faller ned från bryggruppen. Det är helt normalt. Torka av utrymmet under maskinen.

Orsak 3: Bryggruppen eller kafferestlådan är tilltäppt

Rengör bryggruppen och kafferestlådan

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten, var särskilt noggrann med bryggruppens filter
 3. Rengör området under bryggruppen med en fuktig trasa
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 5. Slå på maskinen igen

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5361/10 , SM3061/10 , HD8916/01 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.