1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Min Philips Saeco-espressomaskin läcker

Om det finns vatten eller kaffe under maskinen kan det ha flera orsaker, det behöver inte bero på ett tekniskt fel. Läs vidare för mer information.

Vilken färg har vattnet som läcker ut och var läcker det ut?

 1. Brunaktigt vatten/vatten som innehåller kaffepartiklar i droppbrickan eller under maskinen – se möjliga orsaker 1, 2, 3

 2. Massor av klart vatten under maskinen – se möjlig orsak 4

 3. Kaffe/vatten läcker ut bakom kaffepipen – se möjlig orsak 5

Play Pause

Orsak 1: Droppbrickan är full och innehållet flödar över

Oroa dig inte om du ser vatten på droppbrickan. Det är vatten från självrengöringscyklerna under maskinanvändningen som hamnar på droppbrickan.

Så här förhindrar du att droppbrickan svämmar över:

 • Töm droppbrickan när indikatorn för “droppbrickan är full” visas på locket till droppbrickan
 • Sätt i vattentanken helt, skjut den bakåt så långt som möjligt. Endast för modeller som Xelsis, Xsmall, Moltio, Phillips 2000 och Philips 21000
 • Se till att droppbrickan är tom innan du börjar avkalka maskinen
  Placera maskinen på en plan yta

Orsak 2: Droppbrickan tas bort under användning

Om droppbrickan tas bort kan den inte längre samla upp vattendropparna som faller ned från bryggruppen. Det är helt normalt. Torka av utrymmet under maskinen.

Orsak 3: Bryggruppen eller kafferestlådan är tilltäppt

Rengör bryggruppen och kafferestlådan.

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten (var särskilt noggrann med bryggruppens filter)
 3. Ta bort kafferestlådan och skölj den med rent vatten
 4. Rengör området under bryggruppen med en fuktig trasa
 5. Sätt tillbaka kafferestlådan, bryggruppen, behållaren för malet kaffe och droppbrickan
 6. Stäng serviceluckan
 7. Slå på espressomaskinen igen
Play Pause

Orsak 4: Massor av klart vatten under maskinen

Vattentanken är inte ordentligt isatt. Se till att du skjuter den bakåt så långt som möjligt.
Detta gäller för modeller med en vattentank fram: Xelsis, Xsmall, Moltio, Phillips 2000 och Philips 21000

Om det inte löser problemet kontaktar du vår kundtjänst som hjälper dig eftersom maskinen kan behöva service.

Orsak 5: Kaffe eller vatten läcker ut bakom kaffepipen

Om du har en löstagbar kaffepip ska du se till att den sitter i rätt läge. Skjut kaffepipen lite mer mot maskinen då det kan hjälpa till att lösa problemet.

Om kaffepipen på maskinen inte är löstagbar kontaktar du kundtjänst eftersom maskinen behöver service.

Supportfilmen gäller för alla helautomatiska espressomaskiner och inte bara för de modeller som nämns.

Play Pause

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.