1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Kaffet från Philips/Saeco-espressomaskinen är vattnigt

Om Philips/Saeco-espressomaskinen brygger vattnigt kaffe kan det bero på flera saker. Se nedanstående möjliga orsaker och lösningar.

Maskinen används för första gången

Om espressomaskinen används för första gången är det normalt att de första kopparna bryggt kaffe är vattniga eftersom systemet fortfarande justeras.

Brygg några fler koppar kaffe för att optimera extraktionen av kaffe med det malda kaffets kompakthet.

Bryggruppen är smutsig

Det är viktigt att skölja bryggruppen varje vecka eftersom ett smutsigt bryggruppsfilter kan leda till dåligt vattenflöde och påverkar kaffets smak. Rengör den genom att följa stegen nedan eller titta på vår självstudievideo:

  1. Stäng av maskinen och vänta tills den är helt avstängd och inte ger ifrån sig något ljud (det tar ca 15–20 sekunder).
  2. Öppna serviceluckan och ta bort bryggruppen genom att trycka på knappen PUSH på höger sida, hålla den intryckt och dra den mot dig.
  3. Skölj igenom bryggruppen noggrant med ljummet vatten och låt den lufttorka innan du sätter tillbaka den.
Play Pause

Kvarninställningen behöver justeras

När kvarninställningen justerades till finare malning kanske kvarnen välte så att de två malningsstenarna hamnade för nära varandra. Av den anledningen kanske kaffet har malts mycket fint och inte absorberar vatten.

Du löser detta genom att ändra malningsinställningen till en grövre inställning: vrid vredet i behållaren för kaffebönor till en högre siffra eller större kaffeböna.

Vissa maskininställningar behöver justeras

Arominställningen, koppvolymen och kvarninställningen är maskininställningar som kan påverka kaffets styrka. Vi rekommenderar att du provar olika inställningar.

För att öka styrkan kan du exempelvis välja den högsta arominställningen och medelstor koppvolym samt ställa in kvarnen på finare malning.

Facket för förmalet kaffe är igensatt

Öppna locket till facket för förmalet kaffe och kontrollera om det är igensatt med malet kaffe. Om så är fallet följer du stegen nedan för att rensa området:

  1. Stäng av maskinen och vänta tills den är helt avstängd.
  2. Ta bort bryggruppen från maskinen.
  3. Öppna locket till facket för förmalt kaffe och sätt in skedhandtaget i det.
  4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills den kaffesump som har fastnat faller ned

Om inte dessa lösningar löser problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.