1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Kaffet som Philips/Saeco espressobryggaren brygger är vattnigt

Om Philips/Saeco espressobryggaren brygger vattnigt kaffe kan det ha flera orsaker. Ta reda på hur enkelt du kan lösa problemet.

Under första användningen är det normalt

Det är normalt att de första kopparna som bryggs är vattniga eftersom Saeco anpassningssystemet fortfarande anpassar sig. Brygg 5–7 fler koppar kaffe.

Bryggruppen är tilltäppt av smuts eller dåligt smord

Rengör och smörj bryggruppen

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du hör inte något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten, var särskilt noggrann med bryggruppens filter
 3. Säkerställ att bryggruppen är väl smord, se filmen för anvisningar
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan
 5. Slå på maskinen igen

Om bryggruppen ska rengöras grundligt kan du använda tablett CA6704 (för borttagning av kaffeolja)

Rinse Brew group.gif
Play Pause

Kaffetratten är blockerad av kaffesump

Ta bort blockeringen i kaffetratten med handtaget på en sked

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen
 3. Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten
  Obs! Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe sätter du in skedens handtag i kaffetratten underifrån
 4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffe som har fastnat faller ned. Obs! Viss kraft kan krävas
 5. Ta bort all nedfallen kaffesump och sätt tillbaka bryggruppen
 6. Brygg en espresso
 7. Efter bryggningen kan du kontrollera om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om den inte är det upprepar du proceduren

Förhindra att kaffetratten blockeras

 • Häll/spill inte vatten direkt in i behållaren för kaffebönor.
 • Rengör kaffetratten varje vecka.
Ta bort blockering i kaffetratt 1
Play Pause

Malningsinställningen är inställd på grov malning

Justera malningsinställningen till finare malning.
Du kan justera malningsinställningarna med vredet i behållaren för kaffebönor
*Justera endast malningsinställningarna när maskinen maler kaffebönorna

 1. Sätt en kopp under kaffepipen
 2. Tryck på knappen ESPRESSO för att brygga en kopp kaffe
 3. När kvarnen börjar mala placerar du nyckeln för kvarnjustering på kvarnens justeringsvred
 4. Tryck vredet nedåt med nyckeln för kvarnjustering och justera inställningen genom att vrida det ett snäpp åt höger eller vänster
Play Pause

Justera arominställning (endast vissa maskiner)

Justera aromstyrkan. De flesta av våra maskiner har en knapp för aromstyrka.

 1. Tryck på knappen för aromstyrka för att ändra kaffestyrkan
 2. Varje gång du trycker på knappen för aromstyrka ändras aromstyrkan med en nivå
 3. På de flesta kaffebryggare kan du välja mellan fem styrkor
  En böna = extra mild arom
  Två bönor = mild arom
  Tre bönor = mellanstark arom
  Fyra bönor = stark arom
  Fem bönor = extra stark arom

Kaffelängden har justerats med minnesfunktionen

Ändra kaffeknappens kaffelängd efter önskemål

 1. För den typ av kaffe som du vill ha: Håll rätt knapp intryckt tills minnesfunktionens ikon visas i teckenfönstret
 2. Maskinen går in i programmeringsfasen och börjar brygga det valda kaffet
 3. Stoppa processen genom att trycka på knappen OK eller på den knapp som programmeras. Det beror på espressobryggarens modell
Play Pause

SBS-vredet är avstängt (gäller endast Exprelia- eller Xelsis-maskiner)

 1. Vrid SBS-vredet till det mellersta läget
 2. Brygg en espresso

Kaffebönor som fastnat mellan/under den löstagbara behållaren för kaffebönor (gäller endast GranBaristo- eller Moltio-maskiner)

Ta bort, ta isär och rengör den löstagbara behållaren för kaffebönor

 1. Ta bort behållaren för kaffebönor från maskinen
 2. Ta isär behållaren för kaffebönor och rengör båda delarna
 3. Ta bort alla kafferester under behållaren för kaffebönor med en trasa

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , SM5470/10 , SM5572/10 , EP5365/10 , EP5361/10 , SM3061/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.