1
Produkter

Series 5000 Helautomatiska espressomaskiner

Tre drycker, Klassisk mjölkskummare, Antracitgrå, AquaClean EP5314/10

Felsökning

Min Philips/Saeco-espressomaskin skummar inte mjölken

Om det skulle hända att mjölkkannan eller den automatiska/klassiska mjölkskummaren i Philips/Saeco-espressomaskinen inte skummar mjölken kan det finnas en enkel lösning på detta.

När en mjölkkanna används

1.) Mjölkkannan/delar är smutsiga Se hjälpfilm om rengöring

 • Ta loss alla delar och rengör dem med varmt vatten/diskmedel
 • För en grundlig rengöring använder du rengöringsmedlet Saeco Milk Circuit CA6705
 • När rengöring inte förbättrar mjölkskumningsresultatet ska espressomaskinen kalkas av. De inre kretsarna kan vara tilltäppta av kalk

2.) Mjölkkannans urtappningspip är inte helt utdragen eller är inte i rätt läge

 • Dra ut mjölkkannans urtappningspip så långt det går så att den är inställd på mjölkskumning

3.) Olika typer av mjölk resulterar i olika mängder av skum och olika kvaliteter på skummet
Vi har testat följande mjölktyper som visat sig ge bra resultat vid mjölkskumning:

 • Mellanmjölk eller standardmjölk
 • Sojamjölk
 • Laktosfri mjölk
Play Pause

När en automatisk mjölkskummare används

1.) Den automatiska mjölkskummarens delar är smutsiga Se hjälpfilm om rengöring

 • Ta loss alla delar och rengör dem med varmt vatten/diskmedel
 • För en grundlig rengöring använder du rengöringsmedlet Saeco Milk Circuit CA6705
 • När rengöring inte förbättrar mjölkskumningsresultatet ska espressomaskinen kalkas av. De inre kretsarna kan vara tilltäppta av kalk

2). Vissa delar av den automatiska mjölkskummaren är inte ordentligt fastsatta

 • Sätt ihop alla delar av den automatiska mjölkskummaren på rätt sätt och se till att mjölkröret är ordentligt fastsatt

3.) Olika typer av mjölk resulterar i olika mängder av skum och olika kvaliteter på skummet
Vi har testat följande mjölktyper som visat sig ge bra resultat vid mjölkskumning:

 • Mellanmjölk eller standardmjölk
 • Sojamjölk
 • Laktosfri mjölk
Play Pause

När en klassisk mjölkskummare eller pannarello-mjölkskummare används

1.) Den klassiska mjölkskummarens delar är smutsiga

 • Ta loss den utvändiga och den övre delen och rengör dem med varmt vatten/diskmedel
 • Använd kall mjölk (cirka 5 °C) och skumma mjölken genom att försiktigt snurra på behållaren och föra den upp och ned
 • Rengör ångröret med en våt trasa
 • Kontrollera om ångröret täppts till av något. Om det finns smuts tar du bort det med en nål

2.) När rengöring inte förbättrar resultatet vid mjölkskumning ska espressomaskinen kalkas av. De inre kretsarna kan vara tilltäppta av kalk

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8837/01 , HD8836/21 , HD8836/11 , HD8833/11 , HD8745/21 , HD8745/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 , HD5730/10 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.