Consumer
Produkter
3100 series Automatisk espressomaskin

3100 series Automatisk espressomaskin

Fem drycker, Integrerad mjölkkanna, Svart, AquaClean EP3550/00

Felsökning

Philips/Saeco espressobryggarens droppbricka blir snabbt full

Det är normalt att Philips/Saeco espressobryggarens droppbricka fylls med vatten. Läs vidare för en förklaring och tips.

Varför finns det alltid lite vatten i droppbrickan?

Det är helt normalt att droppbrickan fylls upp snabbt och det betyder inte att det är något fel på maskinen.
Hur snabbt droppbrickan fylls påverkas också av hur ofta maskinen används.

Under användning kan det hamna vatten i droppbrickan på olika sätt och av olika anledningar:

  • Under maskinens automatiska sköljningscykel droppar lite vatten direkt ned i droppbrickan och resten går genom kaffeurtappningsröret.
  • Efter bryggning av en dryck droppar en liten mängd sköljvatten från bryggruppen direkt ned i droppbrickan.
  • När mjölk skummas blir mängden sköljvatten något större eftersom mer ånga produceras.

Tips: Om du vill minska mängden sköljvatten som hamnar i droppbrickan under den automatiska sköljningen kan du placera en kopp under urtappningsröret som samlar upp vattnet.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8977/01 , HD8916/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.