Consumer
Produkter

Series 5000 Automatisk espressomaskin

Fem drycker, Integrerad mjölkkanna, PianoBlack, AquaClean EP5360/10

Felsökning

Philips/Saeco espressobryggarens symbol för töm sumplådan förblir aktiverad

Om Philips/Saeco-espressobryggarens symbol för töm sumplådan förblir aktiverad kan orsaken till det vara enkel. Läs vidare och få tips.

Töm alltid sumplådan när maskinen är på

Om sumplådan töms när maskinen är avstängd återställs inte sumpräknaren, och meddelandet blir kvar.

Sätt inte tillbaka sumplådan för snabbt

Vänta ca 5 sekunder innan du sätter tillbaka sumplådan i maskinen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.