1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Så här rengör/sköter du Philips/Saeco-espressomaskinen

Det är viktigt att hålla din Philips/Saeco-espressomaskin ren för att säkerställa optimala prestanda på maskinen och delarna samt för att få bästa möjliga kaffesmak.

Stegvisa, skriftliga rengöringsinstruktioner för espressomaskinen finns i användarhandboken. Vi har lagt till några allmänna instruktionsvideor nedan om hur du rengör maskinen och dess delar.

Specifika rengöringsinstruktioner för din espressomaskin finns på vår supportsida för kaffeunderhåll.

Rengöra bryggruppen

Bryggruppen behöver underhållas veckovis och månadvis. Vår instruktionsvideo nedan förklarar hur du gör det.

 • Rengöring varje vecka: Skölj maskinens bryggrupp med ljummet vatten
 • Rengöring varje månad: Använd tabletterna för borttagning av kaffeolja CA6704 för att ta bort oljan från filtret i bryggruppen.
Play Pause

Smörja bryggruppen

Det är viktigt att smörja bryggruppen ofta så att de mekaniska delarna i espressomaskinen kan röra sig utan problem.

Smörj bryggruppen varannan månad.

 1. Applicera ett tunt lager fett på bryggruppens kolv.
 2. Applicera ett tunt lager fett runt axeln i botten av bryggruppen.
 3. Applicera ett tunt lager fett på båda sidornas skenor.

Rengöra droppbrickan, behållaren för malet kaffe och vattentanken

Nedan hittar du information om hur ofta du bör rengöra droppbrickan, behållaren för malet kaffe och vattentanken:

 • Droppbrickan: Töm den dagligen, eller så snart den röda indikatorlampan visas på brickan.
 • Behållare för malet kaffe: Rengör den varje vecka och töm den när maskinen uppmanar dig att göra det.
 • Vattentanken: Rengör och skölj den varje vecka under kranvatten.
Delar till Philips-espressomaskiner

Rengöra mjölksystemen

Rengöra LatteGo

Efter varje användning: Skölj LatteGo under kranvatten eller diska de två delarna i diskmaskinen.

Rengöra mjölkkannan

 • Efter varje användning: Skölj den översta delen av mjölkkannan och röret med ljummet vatten.
 • Varje vecka: Ta isär och rengör alla delar av mjölkkannan i ljummet vatten.
 • Varje månad: Förhindra att mjölkkretsarna täpps till genom att använda Saeco mjölkkretsrengöring CA6705. Mer information finns i användarhandbokens stegvisa instruktioner.

Rengöra den klassiska mjölkskummaren

Varje dag: Ta bort den yttre delen av den klassiska mjölkskummaren och skölj den med rent vatten.

Mjölksystemet på Philips-espressomaskiner

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.