1
Produkter

Saeco PicoBaristo Automatisk espressomaskin

10 kaffedrycker, Integrerad mjölkkanna, Svart, AquaClean SM5470/10

Felsökning

Så här rengör/underhåller du Philips/Saeco espressobryggaren

Filmer om hur du underhåller, rengör och smörjer bryggruppen, om hur du rengör kaffetratten och om hur du rengör de olika mjölksystemen.

Rengöra bryggruppen

Förebygg att espressobryggaren täpps igen av kaffesump genom att rengöra och smörja bryggruppen med jämna mellanrum.

 • Rengöring varje vecka: Skölj maskinens bryggrupp med ljummet vatten
 • Rengöring varje månad: Använd Saeco avfettningstablett CA6704 för att ta bort olja från maskinens bryggrupp. Stegvisa instruktioner finns i användarhandboken
Play Pause

Smörja bryggruppen

Smörj maskinens bryggrupp ofta så att de mekaniska delarna kan röra sig utan problem.

Så här ofta ska du smörja:

 • Smörj var fjärde månad om du brygger 1–5 koppar per dag
 • Smörj varannan månad om du brygger 6–10 koppar per dag
 • Smörj en gång i månaden om du brygger mer än 10 koppar per dag
Play Pause

Rengöra kaffetratten

Rengör kaffetratten och säkerställ att kaffet kan rinna genom Saeco espressobryggaren utan problem.

 • Rengöring varje vecka: Ta först bort maskinens bryggrupp. Rengör sedan kaffetratten uppifrån eller nedifrån via facket för förmalet kaffe med handtaget på en sked
Play Pause

Avkalka maskinen

Som med alla elektriska apparater i vilka vatten används byggs det upp kalkavlagringar eller beläggningar i Saeco espressobryggaren.

Maskinen meddelar dig när det är dags för avkalkning. Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA6700 eller CA6701. Stegvisa instruktioner finns i användarhandboken.

Rengöra mjölkkannan

Rengör regelbundet mjölkkannan, den automatiska mjölkskummaren och den klassiska mjölkskummaren för att säkerställa hygieniskt och skummigt mjölkskum.

Mjölkkanna
Efter varje användning: När du har bryggt kaffe som innehåller mjölk ska du snabbrengöra mjölksystemet.
Varje dag: Ta bort den övre delen av mjölkkannan och skölj delarna ordentligt med ljummet vatten.
Varje vecka: 1. Fyll mjölkkannan med vatten och rengör mjölkkretsarna genom att trycka på knappen för att skumma mjölk. 2. Ta isär och rengör alla delar av mjölkkannan i ljummet vatten.
Varje månad: Förhindra att mjölkkretsarna täpps till genom att använda Saeco mjölkkretsrengöring CA6705. Mer information finns i användarhandbokens stegvisa instruktioner.

Play Pause

Rengöra den automatiska och klassiska mjölkskummaren

Automatisk mjölkskummare
Varje dag: Kontrollera att mjölkkretsarna är rena genom att sätta mjölkröret i en tillbringare med rent vatten. Sätt en tom kopp under urtappningsröret och tryck på knappen för att skumma mjölk. Stryp flödet när klart vatten börjar rinna ut.
Varje vecka: Ta isär den automatiska mjölkskummaren efter att du tagit bort den från urtappningsröret för varmvatten/ånga. Skölj alla delar i ljummet vatten.
Varje månad: Förhindra att mjölkkretsarna täpps till genom att använda Saeco mjölkkretsrengöring CA6705. I användarhandboken finns stegvisa instruktioner för hur du gör det.

Klassisk mjölkskummare
Varje dag: Ta bort den yttre delen av den klassiska mjölkskummaren och skölj den med rent vatten.

Play Pause

Lista med Saeco/Philips underhållsprodukter

 • Avkalkningslösning CA7600 eller CA6701
 • Mjölkkretsrengöring (CA6705)
 • Tabletter för borttagning av kaffeolja CA6704
 • Bryggruppsfett HD5061
 • AquaClean-filter CA6903
 • Intenza-vattenfilter CA6702

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SM5470/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , HD8650/91 , HD8827/01 , HD8829/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.