Consumer
Produkter

Saeco PicoBaristo Automatisk espressomaskin

11 kaffedrycker, Inbyggd förstklassig mjölkkanna, Silver, AquaClean SM3061/10

Felsökning

Philips/Saeco espressobryggaren brygger inte kaffe

Om Philips/Saeco espressobryggaren inte matar ut kaffe eller vatten kan lösningen till det vara enkel.

Under första användningen

Under första användningen är det normalt att nästan inget kaffe eller vatten matas ut eftersom Saeco anpassningssystemet fortfarande anpassar sig.

Brygg 5–7 fler koppar kaffe.

Bryggruppen är tilltäppt av smuts eller dåligt smord

Rengör och smörj bryggruppen.

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du hör inte något ljud (kan ta 15–20 sekunder).
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den med rent vatten, var särskilt noggrann med bryggruppens filter.
 3. Säkerställ att bryggruppen är väl smord, se filmen för anvisningar.
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan.
 5. Slå maskinen igen.

Om bryggruppen ska rengöras grundligt kan du använda tablett CA6704 (för borttagning av kaffeolja).

Rinse Brew group.gif
Play Pause

Kaffebönor sitter fast under vattentanken.

Ta bort eventuella bönor i vattentankens fack.

 1. Ta bort vattentanken.
 2. Ta bort eventuella bönor längst ned i vattentankens fack.
 3. Sätt tillbaka vattentanken fylld med vatten.
 4. Starta om maskinen genom att stänga av och slå den igen.
beansinwatertank.jpg

Malningsinställningen är inställd på fin malning

Justera malningsinställningen till grövre malning.

Du kan justera malningsinställningarna med vredet i behållaren för kaffebönor.
*Justera endast malningsinställningarna när maskinen maler kaffebönorna

 1. Sätt en kopp under kaffepipen.
 2. Tryck på knappen ESPRESSO för att brygga en kopp kaffe.
 3. När kvarnen börjar mala placerar du nyckeln för kvarnjustering på kvarnens justeringsvred.
 4. Tryck vredet nedåt med nyckeln för kvarnjustering och justera inställningen genom att vrida det ett snäpp åt höger eller vänster.
Play Pause

När ett AquaClean/Brita-filter används

AquaClean- eller Brita-filtret sitter felaktigt eller är tilltäppt.

 1. Ta bort filtret från vattentanken.
 2. Sänk ned filtret upp och ned i kallt vatten och vänta tills det har slutat att bildas bubblor.
 3. Sätt tillbaka filtret och tappa först ur 2–3 koppar varmvatten. Brygg sedan en espresso.
 4. Om det fortfarande inte fungerar tar du bort filtret från vattentanken.
 5. Tappa ur 2–3 koppar varmvatten och brygg sedan en espresso. Om det fungerar är filtret tilltäppt och behöver bytas ut.
Play Pause

Det finns luft i systemet

Tappa ur 2–3 koppar varmvatten.

Maskinen behöver avkalkas

Avkalka maskinen med Philips/Saeco avkalkningsmedel.

 • De inre kretsarna kan vara tilltäppta av beläggning

SBS-vredet är avstängt (gäller endast Exprelia- eller Xelsis-maskiner)

 1. Vrid SBS-vredet till det mellersta läget.
 2. Brygg en espresso.
SBS knob.gif

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SM3061/10 , HD8916/01 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8968/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8839/11 , HD8944/01 , HD8833/11 , HD8856/01 , HD8837/01 , HD8836/21 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8836/11 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.