1
Produkter

Saeco PicoBaristo Automatisk espressomaskin

10 kaffedrycker, Integrerad mjölkkanna, Svart, AquaClean SM5470/10

Felsökning

Kaffe eller vatten kommer inte ur espressomaskinen

Om inget kaffe eller varmt vatten kommer ut ur PHILIPS/Saeco-espressomaskinen, kanske det finns en lösning på problemet. Följ de här felsökningstipsen för att försöka lösa det själv.

Play Pause

Saeco Adapting Systemet har inte slutförts

Första gången du använder Saeco-espressomaskinen ska du se till att du kör Saeco Adapting System helt och hållet. Det här systemet justerar automatiskt önskad kaffevolym. Brygg 2 eller 3 koppar till för att slutföra cykeln.

AquaClean är inte klar för användning

Det kan hända att AquaClean-filtret inte är ordentligt förberett. Följ dessa steg för att se om filtret är rätt installerat

 1. Ta bort och töm vattentanken
 2. Ta bort filtret från vattentanken.
 3. Sänk ned filtret upp och ned i kallt vatten tills det är helt fyllt med vatten (se videon nedan)
 4. Sätt tillbaka filtret och fyll vattentanken
 5. Tappa ur 2–3 koppar varmvatten och gör sedan en espresso

Löste inte det här problemet? Ta bort filtret från vattentanken och pröva steg 4 igen. Om du kan slutföra steg 4 utan problem kan filtret vara tilltäppt och behöva bytas ut. Kontakta oss för ytterligare hjälp.

Rinse Brew group.gif
Play Pause

Kaffebönor har fastnat under vattentanken.

Kontrollera om kaffebönor har fastnat under vattentanken. I så fall tar du bort dem:

 1. Ta bort vattentanken
 2. Ta bort eventuella bönor längst ned i vattentanken (se bilden nedan)
 3. Sätt tillbaka vattentanken på plats
 4. Starta om maskinen genom att stänga av och sätta den igen
bönor i vattentanken

Malningsinställningen är inställd på fin malning

Justera malningsinställningen till grövre malning. Du kan justera malningsinställningarna genom att vrida på vredet inuti behållaren för kaffebönor. Obs! Justera endast malningsinställningarna när maskinen maler kaffebönor

 1. Sätt en kopp under kaffepipen
 2. Tryck på espressoknappen
 3. När kvarnen börjar mala trycker du ned kvarnens justeringsvred och vrider åt vänster eller höger för att justera inställningarna

Äldre modeller utan justeringsvred för kvarn

 1. Placera nyckeln för kvarnjustering, som medföljde din espressomaskin, på kvarnens justeringsvred (se video nedan)
 2. Tryck ned knappen och vrid den ett hack åt vänster eller höger för att justera inställningarna
Play Pause

Bryggruppen är smutsig eller dåligt smord

Se till att du rengör och smörjer bryggruppen på Philips-/Saeco espressomaskin med jämna mellanrum.

 1. Stäng av maskinen och vänta 15-20 sekunder
 2. Ta bort bryggruppen och skölj den under kranen. Särskilt filtret (se videon nedan)
 3. Kontrollera att bryggruppen är smord
 4. Sätt tillbaka bryggruppen, sumplådan och droppbrickan. Stäng serviceluckan.
 5. Slå maskinen och försök sedan igen.

Om bryggruppen ska rengöras grundligt rekommenderar vi att du använder tabletten CA6704 för borttagning av kaffeolja.

Play Pause

Eventuell luft blockerar vattenförsörjningen

Om vattentanken inte placeras på rätt sätt, kan det hända att luft kommer och blockerar vattenförsörjningen. Se till att vattentanken är rätt placerad

 1. Ta bort och töm vattentanken
 2. Ta bort eventuella bönor eller malet kaffe längst ned i vattentanken
 3. Fyll på vattentanken och sätt den på plats. Se till att vattentanken är ordentligt isatt.
 4. Starta om espressomaskin genom att stänga av och sätta den igen
 5. Tappa ur 2-3 koppar varmt vatten för att få bort eventuell luft.

Kalkavlagringar

När var senaste gången som du avkalkade maskinen?
Kalkavlagringar kan göra att espressomaskinen inte fungerar som den ska. Försök att avkalka espressomaskinen med Saecos avkalkningslösning.

SBS-ratten (Saecos bryggningssystem) sitter i fel läge

Obs!: det här steget behövs endast om maskinen har den här funktionen.

 1. Justera intensitetsinställningarna genom att vrida ratten till ett mer neutralt läge
 2. Försök att brygga en kopp kaffe.

Löste inte de här tipsen problemet? Espressomaskinen kanske inte fungerar som den ska. Kontakta oss för att få ytterligare hjälp.

SBS knob.gif

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SM5470/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM3061/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.