1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Ändra koppstorleken på din Saeco-espressomaskin

Vill du ändra standardvolymen för en dryck på din espressomaskin? Du kan programmera koppstorleken med hjälp av espressomaskinens minnesfunktion.

Ändra volymen på espresso och kaffe

Minnesfunktionen hjälper dig att ändra volym på standardkoppen. Videon visar hur du ändrar och sparar storleken för en espresso. Om du vill ändra på espresso lungo, kaffe eller café crema, håller du knappen intryckt på den dryck du vill ändra.

Instruktioner

  1. Tryck på och håll ned knappen för den dryck du vill ändra tills teckenfönstret visar minne
  2. Espressomaskinen är nu i programmeringsläge och börjar brygga ditt kaffe
  3. Vänta och tryck på OK-knappen och stanna vid önskad mängd kaffe
  4. Espressomaskinen har nu ändrats till önskad koppstorlek
Play Pause

Ändra volymen på Cappuccino och Latte macchiato

Minnesfunktionen hjälper dig att ändra standardstorleken på koppen. Videon visar hur du ändrar och sparar storleken för en cappuccino. Om du vill ändra på din latte macchiato, trycker du på och håller ned latte macchiato-knappen.

Instruktioner

  1. Se till att mjölkkannan är ansluten och innehåller tillräckligt med mjölk
  2. Tryck på och håll ned knappen för cappuccino eller latte macchiato tills teckenfönstret visar minne
  3. Espressomaskinen är nu i programmeringsläge och börjar skumma mjölk
  4. Tryck på OK-knappen och stanna vid önskad mängd skum. Espressomaskinen startar nu bryggningen av din dryck
  5. Vänta och tryck på OK-knappen och stanna vid önskad mängd kaffe
  6. Espressomaskinen har nu ändrats till önskad storlek
Play Pause

Ändra volymen på en dryck på din Saeco PicoBaristo-espressomaskin

Minnessfunktionen hjälper dig att ändra standardstorleken på koppen för din Saeco PicoBaristo-espressomaskin. Använd den här instruktionsvideon när du enkelt vill ändra standardstorleken på koppen.

Play Pause

Ändra volymen på en dryck på din Saeco Incanto-espressomaskin

Minnesfunktionen hjälper dig att ändra standardstorleken på koppen för din Saeco Incanto-espressomaskin. Använd den här instruktionsvideon när du enkelt vill ändra standardstorleken på koppen.

Play Pause

Ändra volymen på en dryck på din Philips 4000/3100-espressomaskin

Minnesfunktionen hjälper dig att ändra standardstorleken på koppen för din Philips 4000/3100-espressomaskin. Använd den här instruktionsvideon när du enkelt vill ändra standardstorleken på koppen.

Play Pause

Ändra volymen på en dryck på din Philips 3000-espressomaskin

Minnesfunktionen hjälper dig att ändra standardstorleken på koppen för din Philips 3000-espressomaskin. Använd den här instruktionsvideon när du enkelt vill ändra standardstorleken på koppen.

Play Pause

Ändra volymen på en dryck på din Philips 2100/2000-espressomaskin

Minnesfunktionen hjälper dig att ändra standardstorleken på koppen för din Philips 2100/2000-espressomaskin. Använd den här instruktionsvideon när du enkelt vill ändra standardstorleken på koppen.

Play Pause

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9745/01 , RI9752/31 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.