1
Produkter

Saeco GranBaristo Automatisk espressomaskin

Brygger 18 kaffevarianter, Integrerad mjölkkanna och skummare, Svart, Kvarn med 5 justerbara steg HD8964/01

Troubleshooting

Så här smörjer du bryggruppen på Saeco GranBaristo

Genom att smörja Saeco GranBaristo espressobryggarens bryggrupp ser du till att de mekaniska delarna rör sig smidigt, vilket möjliggör optimal prestanda.

Vilka delar av bryggruppen ska jag smörja?

Följ instruktionerna nedan och titta på filmen.

  1. Innan du smörjer bryggruppen rengör du den med rinnande vatten för att ta bort kafferester och överflödigt fett. Låt den sedan torka.
  2. Applicera Saeco-fettet jämt på båda styrskenorna.
  3. Smörj kolven och axeln och de inre styrningarna på båda sidorna.
  4. Skjut in bryggruppen i apparaten tills den låses på plats. Stäng bryggruppens låsningsspak. Sätt tillbaka den inre droppbrickan och sumplådan och stäng serviceluckan.
Play Pause

Så här ofta ska bryggruppen smörjas

  • Om du brygger 1–5 produkter per dag ska du smörja maskinen var fjärde månad
  • Om du brygger 6–10 produkter per dag ska du smörja maskinen varannan månad
  • Om du brygger mer än 10 produkter per dag ska du smörja maskinen en gång i månaden

The information on this page applies to the following models: HD8964/01 , HD8965/01 , HD8966/01 , HD8968/01 , HD8975/01 , HD8977/01 . more less

Troubleshooting
Mjölk(1)
Urtappning(4)
Prestanda(5)
Funktion(1)
Läckage(2)
Kvarn(3)
Felmeddelanden(6)

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.