1
Produkter

3000 series Helautomatiska espressomaskiner

Fyra drycker, Klassisk mjölkskummare, Svart HD8827/01

Felsökning

En lampa blinkar och maskinen fungerar inte

Signallamporna har olika innebörd. Läs vidare och lär dig varför.

Utropsteckenlampan och lampan för inget vatten blinkar och knappen ESPRESSO lyser med ett fast sken

Orsak: Det finns luft i systemet.

Lösning: Tappa ur lite varmvatten.

Endast utropsteckenlampan lyser med ett fast sken

Orsak: Droppbrickan och/eller sumplådan är felplacerad(e) eller så har inte serviceluckan stängts ordentligt.

Lösning: Sätt tillbaka droppbrickan med sumplådan i maskinen och stäng serviceluckan.

Endast utropsteckenlampan blinkar långsamt

Orsak: Bryggruppen är inte ordentligt insatt eller urtappningsröret för varmvatten har inte satts in.

Lösning: Sätt tillbaka bryggruppen och se till att den klickar på plats. Sätt in urtappningsröret för varmvatten.

Endast lampan för töm sumplådan lyser med ett fast sken

Orsak: Sumplådan ska tömmas när maskinen är avstängd.

Lösning: Töm sumplådan när maskinen är på. Annars återställs inte sumpräknaren.

Om alla lampor blinkar samtidigt

Ange i vilken situation alla fyra lamporna började blinka och försök med motsvarande lösning.

När ett AquaClean/Brita-filter används

  1. Ta bort filtret från vattentanken, och stäng först av espressomaskinen för att sedan slå på den igen
  2. Om meddelandet försvinner sitter filtret felaktigt eller är tilltäppt. Förbered filtret eller byt ut det när det har använts i mer än tre månader.

Alla lampor slås på direkt när espressomaskinen har slagits på

  1. Stäng av espressomaskinen.
  2. Ta ur vattentanken och avlägsna eventuella kaffebönor som ligger längst ned i vattentankens fack.
  3. Kontrollera om ångröret är tilltäppt. Ta bort kalk/smuts i ångröret med en nål
  4. Slå på espressomaskinen igen och mata ut 2‒3 koppar varmt vatten.

Alla lampor slås på vid bryggning

  1. Stäng av espressomaskinen.
  2. Rengör och smörj bryggruppen
  3. Ändra malningsinställningen till en grövre malning (ett högre nummer)

Alla lampor slås på direkt efter eller under avkalkning**

  • Delar av kalkavlagringar blockerar systemet. Låt espressomaskinen vara avstängd i en timme. Om meddelandet försvinner avkalkar du maskinen en annan gång

Endast knappen CALC CLEAN med ett fast sken

Orsak: Maskinen behöver avkalkas.

Lösning: Avkalka maskinen. Obs! Om maskinen inte avkalkas kommer den till sist att sluta fungera som den ska.

Endast knappen CALC CLEAN blinkar

Orsak: ‎Maskinen utför avkalkningsprocessen.

Lösning: Knappen CALC CLEAN blinkar under hela avkalkningen. Slutför avkalkningen. Den stängs av först när hela avkalkningen är slutförd.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8827/01 , HD8829/01 , HD8821/01 , HD8824/01 , HD8662/01 , HD8760/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.