1
Produkter

Saeco GranBaristo Avanti Automatisk espressomaskin

18 drycker, Integrerad mjölkkanna, Rostfritt stål, AquaClean HD8977/01

Felsökning

Så här tar du bort bryggruppen från Saeco GranBaristo

Du tar enkelt bort Saeco GranBaristo espressobryggarens bryggrupp genom att följa några steg. Läs vidare och lär dig hur.

Instruktioner för hur du tar bort bryggruppen

  1. Stäng av maskinen
  2. Tryck på knappen på sidan för att öppna serviceluckan
  3. Ta bort den inre droppbrickan och sumplådan
  4. Öppna bryggruppens upplåsningsspak
  5. Ta tag i bryggruppens handtag och dra ut bryggruppen
remove brew group1.gif

Om du fortfarande inte kan ta bort bryggruppen

  1. Sätt tillbaka den inre droppbrickan och sumplådan och stäng serviceluckan
  2. Slå på bryggaren genom att trycka på ON/OFF-knappen. Maskinen kommer automatiskt att återföra växellådan till utgångsläget om det föreligger en feljustering av växellådan
  3. Stäng av bryggaren genom att trycka på ON/OFF-knappen
  4. Öppna serviceluckan. Ta bort den inre droppbrickan och sumplådan
  5. Öppna bryggruppens upplåsningsspak. Ta tag i bryggruppens handtag och dra ut bryggruppen
remove brew group2.gif

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8977/01 , HD8975/01 , HD8968/01 , HD8965/01 , HD8964/01 , HD8966/01 . mer mindre

Felsökning
Urtappning(4)
Prestanda(5)
Funktion(1)
Läckage(2)
Kvarn(3)
Felmeddelanden(6)
Mjölk(1)
Brus(1)
Filter(1)
Appar(1)

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.