1
Produkter

Saeco GranBaristo Avanti Världens första smarta espressomaskin!

Brygger 18 kaffevarianter, Integrerad mjölkkanna och skummare, 100 % keramiska kvarnar, Fulländad italiensk design och tillverkning HD8968/01

Felsökning

Jag kan inte ansluta GranBaristo Avanti till appen.

Om du inte kan ansluta Saeco GranBaristo Avanti till appen ska du kontrollera följande på espressobryggaren och surfplattan/mobilen.

Kontrollera maskinen

 1. Om det är första gången du använder maskinen: Se till att du först utför stegen för att använda maskinen första gången innan du konfigurerar Bluetooth-anslutningen
 2. Kontrollera att maskinen är påslagen och inte i standby-läge. Saeco-logotypen visas
 3. Se till att Bluetooth-inställningen på maskinen är aktiverad. Bluetooth-aktivering är standardinställningen. Inställningen kan ändras på kaffebryggarens meny
 4. Kontrollera om maskinen är ansluten till en annan surfplatta. Endast en surfplatta åt gången kan anslutas till maskinen

Kontrollera surfplattan/mobilen

 1. Se till att du har den senaste versionen av appen installerad
 2. Se till att du använder en enhet som är kompatibel med appen.
 3. Se till att Bluetooth-inställningen på surfplattan/den mobila enheten har aktiverats
 4. Kontrollera att maskinen inte är utom räckvidd. Den maximala räckvidden är 5 meter. Stäng appen, flytta närmare maskinen och öppna appen igen
 5. Se till att det inte förekommer störningar med andra trådlösa enheter eller elektroniska enheter i närheten

Om du ändå inte kan upprätta en anslutning följer du stegen nedan

Ibland går inte Bluetooth-modulen i maskinen att upptäcka. Det kan åtgärdas genom att du stänger av och sedan slår på maskinen igen efter minst 15 sekunder. Försök sedan att upprätta en anslutning igen.

 1. Stäng appen
 2. Stäng av maskinen
 3. Vänta minst 15 sekunder och slå på maskinen igen
 4. Vänta tills maskinen är klar att använda och Saeco-logotypen visas
 5. Öppna appen igen och försök upprätta en anslutning

Om inte det heller fungerar tar du bort appen från surfplattan och installerar den sedan igen.
Prova att upprätta anslutningen igen när du har installerat om appen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8968/01 , HD8977/01 .

Felsökning
Urtappning(4)
Prestanda(5)
Funktion(1)
Läckage(2)
Kvarn(3)
Felmeddelanden(6)
Mjölk(1)
Brus(1)

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.