1
Produkter

2000 series Automatisk espressomaskin

En dryck, Svart HD8650/91

Vanliga frågor

En lampa på Philips 2000/2100/Xsmall espressobryggaren är på eller blinkar.

Philips 2000/2100/Xsmall espressobryggarens signallampor fungerar som ett trafikljus. Om du läser vidare får du förklaringar av deras innebörd och hur problemen de indikerar kan lösas.

Avkalkningslampan och på/av-lampan lyser med ett fast sken

Avkalka maskinen

Om maskinen inte avkalkas kommer den till sist att sluta fungera som den ska.

error1.gif

Knappen för två koppar och på/av-lampan blinkar långsamt

Maskinen programmerar mängden kaffe som ska bryggas

Du höll knappen ESPRESSO intryckt i några sekunder, vilket startade programmeringsfunktionen (minnesfunktionen). Tryck på knappen ESPRESSO igen så snart den önskade mängden kaffe har uppnåtts.

error2.gif

Lampan för inget vatten lyser med ett fast sken

Vattennivån är låg

Fyll den med rent vatten. När du har satt i en full vattentank slocknar lampan.

error3.gif

Utropsteckenlampan blinkar snabbt

Den inre vattenkretsen är tom och maskinen måste luftas

Fyll vattentanken med vatten och tryck på espressoknappen för att lufta kretsen.

error4.gif

Utropsteckenlampan blinkar långsamt

Det kan finnas tre olika orsaker:

1. Bryggruppen/kaffebönorna har inte satts i
Se till att alla komponenter har satts i och stängts korrekt. Se till att bryggruppen har satts in i rätt läge innan du sätter tillbaka den.

2. Serviceluckan är öppen
Se till att serviceluckan är ordentligt stängd.

3. Kontrollvredet är inte i rätt läge för körning av maskinen
Se till att kontrollvredet i rätt läge för den önskade åtgärden.

error5.gif

Utropsteckenlampan lyser med ett fast sken

Sumplådan är full

Töm sumplådan när maskinen är på.

Om sumplådan töms när maskinen är avstängd återställs inte sumpräknaren. Vänta i ca 5 till 8 sekunder innan du sätter tillbaka sumplådan.

error6.gif

Utropsteckenlampan blinkar och temperaturlampan lyser med ett fast sken

Du måste avkalka maskinen

Avkalka bryggaren enligt instruktionerna för avkalkning.

error7.gif

Utropsteckenlampan och ON/OFF-knappen blinkar långsamt

Fel på bryggruppen

  1. Rengör tratten för kaffebönor
  2. Ta bort bryggruppen och rengör i

Om du kan inte ta bort bryggruppen stänger du serviceluckan, slår på och stänger av maskinen. Försök ta ut bryggruppen igen.

error8.gif

Utropsteckenlampan och ON/OFF-knappen lyser med ett fast sken

Behållaren för kaffebönor är helt tom

Fyll på behållaren för kaffebönor med bönor.

error9.gif

Avkalkningslampan blinkar och lampan för inget vatten lyser med ett fast sken

Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten upp till MAX-nivån

Slutför avkalkningen ända till slutet.

error10.gif

Avkalkningslampan blinkar

Avkalkningsprocessen är aktiverad

Slutför avkalkningen ända till slutet.

  • Enkel blinkning – maskinen är i avkalkningscykeln
  • Dubbel blinkning – maskinen är i sköljningscykeln
error11.gif

Alla lampor blinkar samtidigt

Fel på maskinen

Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Prova det 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar kan du kontakta vår kundtjänst och få hjälp.

error12.gif

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8650/91 , HD8652/51 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8645/01 , HD8747/01 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , RI9743/11 , RI9745/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.