1
Produkter

Saeco GranBaristo Automatisk espressomaskin

Brygger 18 kaffevarianter, Integrerad mjölkkanna och skummare, Svart, Kvarn med 5 justerbara steg HD8964/01

Felsökning

Saeco GranBaristo espressobryggaren maler inte bönorna

Om Saeco GranBaristo espressobryggaren inte maler bönorna kan det finnas en enkel lösning.

Kaffetratten är blockerad av kaffesump

Ta bort blockeringen i kaffetratten med handtaget på en sked

 1. Stäng av apparaten och vänta tills du inte hör något ljud (kan ta 15–20 sekunder)
 2. Ta bort bryggruppen
 3. Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten
  Obs! Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe sätter du in skedens handtag i kaffetratten underifrån
 4. Rör handtaget uppåt och nedåt tills den kaffesump som har fastnat faller ned
  Obs! Viss kraft kan krävas
 5. Ta bort all nedfallen kaffesump och sätt tillbaka bryggruppen
 6. Brygg en espresso
 7. Efter bryggningen kan du kontrollera om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om den inte är det upprepar du proceduren

Förhindra att kaffetratten blockeras

 • Häll/spill inte vatten direkt in i behållaren för kaffebönor
 • Rengör kaffetratten varje vecka
Play Pause

Ta isär och rengör behållaren för kaffebönor

 1. Ta bort behållaren för kaffebönor och ta isär den
 2. Rengör båda delarna med en trasa och sätt tillbaka behållaren för kaffebönor i maskinen
 3. Rengör också området under behållaren för kaffebönor med en trasa

Ta isär/sätt fast behållaren för kaffebönor steg 1

1) Skjut vredet till upplåst läge. Lyft behållaren med båda händerna. Obs! Om vredet inte kan tryckas helt till det olåsta läget är det blockerat av kaffebönor. Rör i så fall vredet fram och tillbaka tills bönorna frigörs

selectorunlock.gif

Ta isär/sätt fast behållaren för kaffebönor steg 2

2) Ta bort alla kafferester under behållaren för kaffebönor med en fuktig trasa

cleancontainer.gif

Ta isär/sätt fast behållaren för kaffebönor steg 3

3) Ta loss behållaren för kaffebönor och rengör båda delarna med en trasa. Obs! När du ska ta bort de två delarna av behållaren för kaffebönor vrider du på den och trycker ned de små krokarna i botten

detachsmallhooks.gif

Ta isär/sätt fast behållaren för kaffebönor steg 4

4) Sätt tillbaka de två delarna av behållaren för kaffebönor

reattachcontainer.gif

Ta isär/sätt fast behållaren för kaffebönor steg 5

5) Sätt tillbaka behållaren för kaffebönor i maskinen och skjut vredet till det låsta läget

selectorlock.gif

Ta isär/sätt fast behållaren för kaffebönor steg 6

6) Sätt tillbaka locket på behållaren för kaffebönor. Se till att den del som är markerad med en cirkel på bilden nedan är fri från smuts och kaffebönor när du sätter tillbaka locket

containercircled.gif

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8964/01 , HD8965/01 , HD8966/01 , HD8968/01 , HD8975/01 , HD8977/01 . mer mindre

Other issues
Urtappning(4)
Prestanda(5)
Funktion(1)
Läckage(2)
Felmeddelanden(6)
Mjölk(1)

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.