1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  • Fördelar med Philips Shop

  • 30 dagars returgaranti

  • 2 års garanti

  • Fri frakt

  Produkter

  Saeco Exprelia Evo Automatisk espressomaskin

  Brygger 7 kaffevarianter, Integrerad mjölkkanna och skummare, Rostfritt stål, Kvarn med 5 justerbara steg HD8857/01

  Felsökning

  Hur kalkar jag av min Saeco Exprelia-espressobryggare?

  Avkalkning av espressobryggaren Saeco Exprelia bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

  Vilka instruktioner finns det för min Exprelia och var står maskinens typnummer?

  Här finns avkalkningsinstruktioner för de senaste Saeco Exprelia-modellerna:

  • Exprelia-modeller med typnummer: HD8852‒HD8857
  • Exprelia-modeller med typnummer: HD8858‒HD8859

  Maskinens typnummer står på insidan av serviceluckan.

  Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljningscykler.

  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet.

  • Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA7600 eller CA6701, avkalka aldrig maskinen med ättika.

  • Töm droppbrickan.

  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen.

  • Ta bort vattenfiltret INTENZA+ från vattentanken (i förekommande fall).

  • Ta bort Pannarello-/Cappuccinatore-/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall).

  Instruktioner för avkalkning: Exprelia typnummer HD8852‒HD8857

  1) Tryck på knappen MENU för att öppna menyn, och bläddra nedåt genom att trycka på nedåtknappen. Välj MACHINE MENU. Bekräfta genom att trycka på OK.
  2) Välj MAINTENANCE. Bekräfta genom att trycka på OK.
  3) Välj DESCALING. Bekräfta genom att trycka på OK.
  4) Tryck på OK för att starta avkalkningen.
  5) Töm vattentanken och häll all Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll vattentanken igen med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Bekräfta genom att trycka på OK.
  6) Töm den inre droppbrickan. Bekräfta genom att trycka på OK.
  7) Fyll halva mjölkkannan med rent vatten. Sätt in kannan och öppna urtappningsröret.
  8) Placera en behållare under ång-/varmvattensröret och en under urtappningspipen för kaffe/mjölk. Bekräfta genom att trycka på OK.
  9) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. I teckenfönstret visas förloppet.
  10) Vänta tills maskinen har tappat ur allt vatten och RINSE TANK & FILL WITH WATER (Skölj tanken och fyll med vatten) visas.
  11) Skölj vattentanken, fyll den upp till MAX-nivån med rent vatten och sätt tillbaka den i maskinen. Bekräfta genom att trycka på OK.
  12) Töm den inre droppbrickan. Bekräfta genom att trycka på OK.
  13) Ta ut mjölkkannan och töm den. Fyll halva mjölkkannan med rent vatten. Sätt in kannan och öppna urtappningsröret. Bekräfta genom att trycka på OK.
  14) Placera behållaren under ång-/varmvattensröret och urtappningspipen. Bekräfta genom att trycka på OK.
  15) Sköljningscykeln är aktiverad. Indikatorn visar cykelns förlopp.
  16) När sköljningscykeln är avslutad börjar maskinen automatiskt att värmas upp. Avkalkningssymbolen visas inte längre i teckenfönstret.
  17) Rengör droppbrickan, mjölkkannan och andra delar.
  18) Maskinen kan nu brygga kaffe.

  Instruktioner för avkalkning: Exprelia typnummer HD8858‒HD8859

  1) Tryck på knappen MENU, välj MAINTENANCE och välj DESCALING med OK.
  2) Tryck på OK för att bekräfta och starta avkalkningen.
  3) Ta bort vattentanken och töm den. För Exprelia-maskiner som är kompatibla med AquaClean visas följande i maskinens teckenfönster: Remove the AquaClean water filter (Ta bort AquaClean-vattenfiltret). Bekräfta med OK.
  4) Töm den invändiga och den utvändiga droppbrickan. Bekräfta med OK.
  5) Fyll halva mjölkkannan med rent vatten. Sätt i och öppna mjölkurtappningsröret. Bekräfta med OK.
  6) Placera en behållare under ång-/varmvattensröret och mjölkkannans urtappningspip. Bekräfta med OK.
  7) Häll hela flaskan med Saeco-avkalkningslösning i vattentanken. Fyll på vattentanken med rent kranvatten till MAX-nivån. Bekräfta med OK.
  8) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. I teckenfönstret visas ”Step 1/2 Descaling” (Steg 1/2 avkalkning), och stapeln visar förloppet. Detta tar ungefär 20 minuter.
  Obs! Avkalkningen kan pausas genom att trycka på pausknappen. Om du vill återuppta trycker du på knappen OK.
  9) När blandningen av avkalkningslösning och vatten är slut anger maskinen att vattentanken behöver sköljas och fyllas med rent vatten. Bekräfta med OK.
  10) Töm den invändiga och den utvändiga droppbrickan. Bekräfta med OK.
  11) Fyll halva mjölkkannan med rent vatten. Sätt i och öppna mjölkurtappningsröret. Bekräfta med OK.
  12) Töm behållaren och sätt tillbaka den. Bekräfta med OK.
  13) Sköljningen börjar. I teckenfönstret visas Step 2/2 Rinsing (Steg 1/2 sköljning), och stapeln visar förloppet.
  14) När den mängd vatten som krävs för sköljningen har matats ut avslutar maskinen avkalkningsprocessen automatiskt genom att visa denna skärm efter en kort uppvärmningsfas.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8857/01 , CA6701/00 , HD8856/01 , HD8854/01 . mer mindre

  Är detta inte det du söker efter?

  Har vi besvarat din fråga?

  Om inte, kontakta oss.