1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Vanliga frågor

När ska jag byta ut mitt Saeco AquaClean-filter?

Efter att filtret installerats visas AquaClean-filtersymbolen i espressomaskinens teckenfönster.

Den här AquaClean-ikonen uppmärksammar dig på att det är dags att köpa/byta till ett nytt AquaClean-filter

  • Den börjar blinka långsamt, och/eller indikerar filtersymbolen 10 %: uppmärksammar dig på att det är dags att köpa/beställa ett nytt AquaClean-vattenfilter.

  • När den börjar blinka snabbt och/eller filtersymbolen indikerar 0 %: indikerar att det är dags att byta filtret. Byt ut Saeco AquaClean-filtret mot ett nytt.
    Obs! Bekräfta alltid det nya filtret på maskinens meny

  • Om symbolen slutar blinka och försvinner från teckenfönstret: tiden för att byta filtret har löpt ut.
    Obs! Innan du sätter i ett nytt filter måste du nu först avkalka maskinen.

Obs! Byt ut Aqua Clean-filtret minst var tredje månad även om maskinen ännu inte indikerat att det behöver bytas ut. Detta av hygieniska skäl.

Byta filter

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5333/10 , SM5470/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , CA6903/22 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , CA6903/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.