1
Produkter

Saeco Incanto Automatisk espressomaskin

Sex drycker, Integrerad mjölkkanna, PianoBlack, AquaClean HD8916/01

Felsökning

Hur du installerar och bekräftar AquaClean-filteranvändningar på din Saeco Incanto

Du kan själv installera Saeco AquaClean-filtret utan svårigheter. Följ bara de här stegen:

Steg 1: Förbered filtret för användning

 1. Ta upp filterkassetten ur förpackningen
 2. Skaka den i cirka fem sekunder
  • Sänk ned filtret upp och ned i en behållare med kallt vatten och vänta tills inga luftbubblor kommer ut
Förbered AquaClean-filtret

Steg 2: Installera filtret i vattentanken

 1. Sätt i AquaClean-vattenfiltret i den tomma vattentanken. För in kassetten vertikalt på kassettanslutningen. (Bild 2)
  Obs! Låt det lilla vita vattenfiltret sitta kvar
 2. Skjut AquaClean-vattenfiltret till den lägsta möjliga punkten. För bästa prestanda ska du se till att kassetten sluter tätt och att tätningen är i rätt läge
Sätt i filtret

Steg 3: Skölj den installerade filterkassetten.

 1. Fyll vattentanken igen med rent vatten och sätt i den i espressomaskinen.
 2. Välj utmatning av varmt vatten på espressomaskinen och mata ut en halv liter varmt vatten från ång-/varmvattensröret

Steg 4: Bekräfta installationen av filtret på espressomaskinen.

 1. Tryck på MENU-knappen
 2. Tryck på knappen för aromstyrka för att bekräfta öppning av menyn
 3. Tryck på knappen MENU-/nedåt fyra gånger tills Water Filter (Vattenfilter) visas
 4. Tryck på knappen för aromstyrka för att välja
 5. Förvald inställning är ON (På), men inställningen har inte bekräftats än. Bekräfta alltid inställningen ON (På) genom att trycka på knappen för aromstyrka
 6. Efter att du bekräftat inställningen visas i teckenfönstret först en V-symbol och sedan startskärmen med filtersymbolen. Detta indikerar att filtret har installerats
Installation

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8916/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.