1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Avkalka Philips/Saeco-espressomaskinen

Genom att avkalka Philips/Saeco-espressomaskinen regelbundet ser du till att kaffet får god smak och rätt temperatur. Om avkalkningslampan börjar blinka långsamt är det dags att avkalka maskinen. Följ stegen eller titta på videoklipp om hur du gör det hemma.

Du får bara använda Philips avkalkningsmedel (avkalkningslösning CA6700) när du avkalkar espressomaskinen.

Anvisningarna för avkalkning kan skilja sig beroende på espressomaskinsmodell. Mer detaljerade stegvisa anvisningar finns i användarhandboken och på sidan för kaffeunderhåll hittar du videoanvisningar.

Obs! Avkalkningsprocessen kan ta upp till 30 minuter. När processen har startats kan den inte avbrytas.

Avkalka Philips 1200/2200/3200-serien

Avkalkningsprocedur:

 1. Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.
 2. Ta i förekommande fall bort den klassiska mjölkskummaren eller LatteGo från maskinen.
 3. Om AquaClean-filtret sitter på plats tar du bort det från vattentanken.
 4. Töm vattentanken och häll all Philips-avkalkningslösning i den. Tillsätt vatten till avkalkningslösningen i vattentanken upp till MAX-markeringen och sätt tillbaka vattentanken.
 5. Ställ en stor skål (1,5 l) under kaffe- och vattenpipen.
 6. Slå på maskinen.
 7. Tryck på och håll in avkalkningssymbolen i tre sekunder och tryck sedan på start/stop-knappen för att starta avkalkningen.
 8. Under avkalkningen blinkar avkalkningslampan för att visa att avkalkning pågår.
 9. Maskinen börjar tappa ut små mängder vatten genom pipen för kaffe och varmt vatten.
 10. Låt maskinen tappa ut avkalkningslösningen tills vattentanken är tom. Lampan i symbolen för tom vattentank tänds.
 11. Ta bort skålen.
 12. Ta bort vattentanken och skölj den med rent vatten.
 13. Fyll vattentanken med rent vatten upp till avkalkningsmarkeringen och sätt tillbaka den i maskinen.
 14. Sätt tillbaka den tömda skålen under kaffe- och vattenpipen och gör följande sköljningsprocedur.

Sköljningsprocedur:

 1. Tryck på start/stop-knappen för att starta sköljningen. Processen tar ungefär tre minuter.
 2. Under den här processen tänds och släcks lamporna på kontrollpanelen för att visa att sköljning pågår.
 3. När maskinen slutar att tappa ut vatten är avkalkningsprocessen klar.
 4. Maskinen värms upp automatiskt.
 5. När lamporna i dryckessymbolerna tänds och lyser med ett fast sken är maskinen redo att användas igen.
 6. AquaClean-lampan blinkar en stund för att påminna dig om att installera det nya AquaClean-vattenfiltret.
 7. Installera och aktivera ett nytt AquaClean-vattenfilter i vattentanken.

Avkalka Philips 5000-serien

Den här videon visar hur du avkalkar din Philips 5000-espressomaskin. Detaljerade stegvisa anvisningar finns i användarhandboken.

Play Pause

Avkalka Philips 4000- och 3100-serien

Avkalkningsprocedur:

 1. Välj Start Calc Clean på menyn
 2. Tryck på knappen Cappuccino för att välja avkalkningsprocessen
 3. Maskinen påminner dig om att sätta in mjölkkannan som har fyllts med vatten samt dra ut mjölkkannans rör till höger.
 4. Symbolen för avkalkning visas i teckenfönstret.
 5. Häll hela flaskan med Philips avkalkningslösning i vattentanken.
 6. Fyll vattentanken upp till nivån calc clean
 7. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.
 8. Ställ en skål under mjölkskummaren och kaffepipen
  9) Tryck på knappen Cappuccino för att starta avkalkningen.

Avkalkningsförloppet visas i teckenfönstret. Du kan pausa avkalkningen genom att trycka på knappen Espresso. Tryck på knappen Capuccino för att starta avkalkningsprocessen igen.

Sköljningsprocedur:

 1. När avkalkningsprocessen är klar sköljer du vattentanken och fyller den med rent vatten till maxnivån och sätter tillbaka den
 2. Symbolen för starta sköljning visas i teckenfönstret.
 3. Fyll mjölkkannan med vatten upp till miniminivån och ställ tillbaka den
 4. Dra ut mjölkkannans rör till höger.
 5. Sätt tillbaka skålen.
 6. Tryck på knappen Cappuccino för att starta sköljningen.

Sköljningen är klar när symbolen Avkalkning OK visas i teckenfönstret. Tryck på knappen Cappuccino för att avsluta avkalkningsprocessen.

Obs! Om symbolen för vattentanken visas i teckenfönstret i stället för symbolen Avkalkning OK fyller du vattentanken upp till maxnivån och utför ytterligare en sköljning.

Avkalka Philips 3000-serien

Den här videon visar hur du avkalkar din Philips 3000-espressomaskin. Detaljerade stegvisa anvisningar finns i användarhandboken.

Play Pause

Avkalka Philips 2100-serien

Den här videon visar hur du avkalkar din Philips 2100-espressomaskin. Detaljerade stegvisa anvisningar finns i användarhandboken.

Play Pause

Andra Philips/Saeco-espressomaskinsmodeller

Detaljerade anvisningar om avkalkning av andra Philips/Saeco-espressomaskinsmodeller finns i användarhandboken och på sidan för kaffeunderhåll.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , CA6700/00 , RI9914/01 , CA6701/00 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.