1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Hur avkalkar jag min Philips Automatic-espressomaskin?

Vi rekommenderar att du avkalkar din Philips Automatic-espressomaskin regelbundet för att få välsmakande kaffe och bra temperatur. Använd dessa videoguider för att avkalka Philips Automatic-espressomaskin.

Använd rätt avkalkningsmedel

Vi rekommenderar att du endast använder Philips avkalkningsmedel. Om du inte använder Philips avkalkningsmedel gäller inte garantin. Du kan köpa Saeco-avkalkningsmedlet på www.saeco.com/care.

Obs! Använd inte ett avkalkningsmedel som är baserat på syror som ättika.

Bilder på kaffemaskinmodeller

Så här avkalkar du din Philips 5000

Den här videon visar hur du avkalkar din Philips 5000-espressomaskin.

Play Pause

Så här avkalkar du din Philips 4000 och 3100

Avkalkningsprocess

 1. Välj Start Calc Clean på menyn
 2. Tryck på knappen Cappuccino för att välja avkalkningsprocessen
 3. Maskinen påminner dig om att sätta in mjölkkannan som har fyllts med vatten samt dra ut mjölkkannans rör till höger.
 4. Symbolen för avkalkning visas i teckenfönstret.
 5. Häll hela flaskan med Philips avkalkningslösning i vattentanken.
 6. Fyll vattentanken upp till nivån calc clean
 7. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.
 8. Ställ en skål under mjölkskummaren och kaffepipen
  9) Tryck på knappen Cappuccino för att starta avkalkningen.

Avkalkningsförloppet visas i teckenfönstret. Du kan pausa avkalkningen genom att trycka på knappen Espresso. Tryck på knappen Capuccino för att starta avkalkningsprocessen igen.

Sköljningsprocess

 1. När avkalkningsprocessen är klar sköljer du vattentanken och fyller den med rent vatten till maxnivån och sätter tillbaka den
 2. Symbolen för starta sköljning visas i teckenfönstret.
 3. Fyll mjölkkannan med vatten upp till miniminivån och ställ tillbaka den
 4. Dra ut mjölkkannans rör till höger.
 5. Sätt tillbaka skålen.
 6. Tryck på knappen Cappuccino för att starta sköljningen.

Sköljningen är klar när symbolen Avkalkning OK visas i teckenfönstret. Tryck på knappen Cappuccino för att avsluta avkalkningsprocessen.

Obs! Om symbolen för vattentanken visas i teckenfönstret i stället för symbolen Avkalkning OK fyller du vattentanken upp till maxnivån och utför ytterligare en sköljning.

Play Pause

Så här avkalkar du din Philips 3000

Den här videon visar hur du avkalkar din Philips 3000-espressomaskin.

Play Pause

Så här avkalkar du din Philips 2100

Den här videon visar hur du avkalkar din Philips 2100-espressomaskin.

Play Pause

Så här avkalkar du din Philips 2000 (med ratt)

1) Stäng av maskinen.

2) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.

3) Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.

4) Ställ en stor behållare under ång-/vattenröret.

5) Vrid kontrollvredet till mittläget BÖNA.

6) Håll knapparna ESPRESSO och COFFEE intryckta samtidigt i fem sekunder. Maskinen tappar ut avkalkningslösningen i flera omgångar med intervall på en minut i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret. Detta tar ca 5 minuter. Den orangefärgade avkalkningslampan börjar att blinka långsamt och fortsätter att blinka under hela avkalkningen.

7) När den gröna lampan för två koppar lyser med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Efter ca 1 minut börjar maskinen att tappa ut i flera omgångar med intervall på en minut via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom. Detta tar ungefär 15 minuter.

8) När den gröna lampan för två koppar blinkar långsamt vrider du kontrollvredet till mittläget BÖNA. Lampan för två koppar släcks och den röda lampan för inget vatten börjar lysa med ett fast sken.

9) Ta bort och töm behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem.

10) Ta bort vattentanken, skölj den och fyll den till MAX-nivån med rent vatten. Sätt tillbaka den i maskinen.

11) När den gröna lampan för två koppar börjar lysa med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen genomför en kort förberedelse av kretsen. Den orangefärgade avkalkningslampan blinkar dubbelt under hela sköljningen.

12) När den gröna lampan för två koppar börjar blinka långsamt vrider du kontrollvredet till mittläget BÖNA. Maskinen tappar ut vatten internt i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret.

13) När den gröna lampan för två koppar börjar lysa med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen tappar nu ut från ång-/vattenröret.

14) När sköljningen har slutförts släcks den orangea lampan för avkalkning och utropsteckenlampan börjar blinka. Vrid kontrollvredet till mittläget BÖNA.

15) Den gröna standby-lampan börjar blinka. Maskinen värmer upp och genomför en automatisk sköljcykel.

16) Maskinen är klar att användas.

Så här avkalkar du din Philips 2000 (utan ratt)

1) Stäng av maskinen.

2) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.

3) Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.

4) Ställ en stor behållare under urtappningspipen för kaffe.

5) Håll knappen ESPRESSO intryckt i fem sekunder. Den orangea lampan för avkalkning börjar blinka långsamt, och fortsätter att blinka under hela avkalkningen.

6) Maskinen tappar ut avkalkningslösningen i flera omgångar med intervall på en minut genom urtappningspipen för kaffe tills vattentanken är tom. Detta tar ungefär 20 minuter.

7) När den röda lampan för inget vatten tänds tar du bort och tömmer behållaren och droppbrickan och sätter tillbaka dem.

8) Ta bort vattentanken, skölj den och fyll den till MAX-nivån med rent vatten. Sätt tillbaka den i maskinen.

9) Maskinen börjar tappa ut vatten genom urtappningspipen för kaffe. Den orangea lampan för avkalkning blinkar dubbelt så fort under hela sköljningen.

10) När sköljningen har slutförts släcks den orangea avkalkningslampan och den gröna standbylampan börjar blinka. Maskinen värmer upp och genomför en automatisk sköljcykel.

11) Maskinen är klar att användas.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , EP3510/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , CA6700/00 , CA6701/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.