1
Produkter

NYTT

Saeco PicoBaristo Deluxe Automatisk espressomaskin

13 kaffedrycker, Inbyggd förstklassig mjölkkanna, Pianosvart framsida, Justerbar kvarn i 12 steg SM5570/10

Felsökning

Så här kalkar du av Saeco PicoBaristo espressobryggaren

Att avkalka Saeco PicoBaristo espressobryggaren bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

Film om avkalkning

Play Pause

Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljcykler
  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet
  • Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA7600 eller CA6701, avkalka aldrig maskinen med ättika

Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen
  • Ta bort vattenfiltret INTENZA+ från vattentanken (i förekommande fall)
  • Ta bort Pannarello-/Cappuccinatore-/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall)
  • Fyll halva mjölkkannan med rent vatten.

Avkalkningsinstruktioner – avkalkning, steg 1–8

1) När teckenfönstret visar Start Descaling? (Starta avkalkning?) trycker du på knappen OK för att bekräfta.
Obs! Om du vill starta avkalkningen senare trycker du på knappen MENU/SPECIAL DRINKS, väljer Menu (Meny) och bläddrar fram och väljer Descaling (Avkalkning). Bekräfta genom att trycka på OK.

2) I teckenfönstret informeras du om att ta bort AquaClean-filtret från vattentanken (i förekommande fall). Ta bort filtret och bekräfta med knappen OK.

3) I teckenfönstret informeras du om att tömma droppbrickan. Töm droppbrickan och bekräfta med knappen OK.

4) Ta bort den automatiska mjölkskummaren från ångröret. För maskiner med en mjölkkanna: I teckenfönstret informeras du om att sätta in mjölkkannan. Fyll halva mjölkkannan med rent vatten. Sätt i och öppna mjölkurtappningsröret. Bekräfta med knappen OK.

5) Placera en behållare under kaffeurtappningsröret och ångröret/mjölkkannans urtappningsrör. Bekräfta med OK.

6) Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken. Fyll vattentanken med rent kranvatten upp till avkalkningsfunktionens nivåangivelse. Bekräfta med OK.

7) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. I teckenfönstret visas avkalkningsfas 1/2. Detta tar ungefär 20 minuter.

8) Låt maskinen tappa ur avkalkningslösningen tills vattentanken är tom.

Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 9–13

9) Ta bort vattentanken och skölj ur den. Fyll den med rent vatten upp till avkalkningsfunktionens nivåangivelse. Sätt tillbaka vattentanken. Bekräfta med OK.

10) Ta bort och skölj behållaren. Sätt sedan tillbaka den under kaffeurtappningsröret och ångröret. Bekräfta med OK. För maskiner med en mjölkkanna: Fyll halva mjölkkannan med rent vatten. Sätt i och öppna mjölkurtappningsröret. Töm behållaren och sätt tillbaka den. Bekräfta med OK.

11) Sköljningen börjar. I teckenfönstret visas avkalkningsfas 2/2. Detta tar ungefär 3 minuter.

12) Vänta tills maskinen har tappat ur allt vatten. Avkalkningen är klar när okejbocken och information om att avkalkningen har slutförts visas i teckenfönstret. Obs! Om vattentanken inte fylls till CALC CLEAN-nivån kan maskinen begära en till sköljning.

13) Tryck på knappen OK för att avsluta avkalkningen. Maskinen börjar att värmas upp automatiskt och utför den automatiska sköljningen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SM5570/10 , SM5572/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8925/01 , CA6700/00 , CA6701/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.