1
Produkter

2000 series Automatisk espressomaskin

En dryck, Svart HD8650/91

Felsökning

Den röda varnings-/utropsteckenlampan på min Philips 2000/2100 är på eller blinkar.

Om den röda varnings-/utropsteckenlampa på Philips 2000- eller 2100-espressomaskins lyser eller blinkar läser du vidare för en lösning på detta.

Varnings-/utropsteckenlampa

Den här lampan kan lysa med ett fast sken, blinka eller lysa i kombination med andra lampor.
Det finns en särskilt lösning för var och en av dessa olika kombinationer enligt vad som beskrivs nedan.

Fel 7

Varningslampan lyser med ett fast sken och ON/OFF-knappen är släckt

Orsak:
Sumplådan är full eller tömdes när maskinen var avstängd.

Lösning:
Töm sumplådan när maskinen är på. Se till att varningslampan blinkar innan du sätter tillbaka sumplådan.

Varningslampan blinkar snabbt

Orsak:
Det finns inget vatten i den inre kretsen.

Lösning:
Fyll den inre kretsen genom att släppa ut varmt vatten.

  1. Vrid kontrollvredet till varmvattenikonen och låt varmt vatten komma ut ur maskinen tills vattnet rinner ut i en jämn ström.
  2. Vrid tillbaka kontrollvredet till bönikonen när vattnet rinner ut i en jämn ström.

Varningslampan blinkar långsamt

Flera orsaker:
Bryggenheten har inte satts i på rätt sätt, sumplådan har inte satts i, eller serviceluckan är öppen eller kontrollvredet är inte i rätt läge.

Lösning:
Se till att bryggenheten och sumplådan satts i på rätt sätt samt att serviceluckan är stängd och kontrollvredet är i rätt läge. Om du inte kan ta ut bryggenheten eller sätta tillbaka den stänger du av maskinen och sätter sedan på den igen.

Varningslampan och ON/OFF-knappen lyser med ett fast sken

Orsak:
Behållaren för kaffebönor är tom.

Lösning:
Fyll på behållaren för kaffebönor

Alla fyra lamporna på maskinen blinkar samtidigt

Orsak:
Maskinen är ur funktion.

Lösning:
Stäng av maskinen, vänta 30 sekunder och slå sedan på den igen. Prova detta två eller tre gånger

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8650/91 , HD8652/51 , HD8650/01 , HD8651/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.