1
Produkter

2100 series Automatisk espressomaskin

Fyra drycker, Enkelt att göra cappuccino, Silver HD8652/51

Troubleshooting

Film som visar hur du rengör/underhåller din Easy Cappuccino ur Philips 2100-serie.

Att rengöra din Easy Cappuccino ur Philips 2100-serie bidrar till att den hålls i optimalt skick. Det är bara att titta på den här filmen för att ta reda på hur.

Ämnesfilm

  • Rengöra den automatiska mjölkskummaren
  • Rengöra bryggruppen
  • Smörja bryggruppen
  • Installera eller byta ut Intenza-filtret
Play Pause

The information on this page applies to the following models: HD8652/51 .

Troubleshooting
Prestanda(5)
Urtappning(5)
Kvarn(2)
Mjölk(1)
Funktion(1)
Läckage(2)
Brus(1)
Bryggrupp(2)
Underhåll(1)
Felmeddelanden(2)

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.