1
Produkter

Saeco Xsmall Superautomatisk espressomaskin

Brygger 2 kaffevarianter, Klassisk mjölkskummare, Silver, Kvarn med 5 justerbara steg HD8747/01

Felsökning

En lampa blinkar på min Saeco Xsmalls kontrollpanel

På Saeco Xsmall-espressomaskinens kontrollpanel finns flera indikatorlampor. Läs vidare för att få reda på vad de indikerar.

Temperaturlampan blinkar snabbt

När överhettningsskyddet aktiverats matar du ut lite varmt vatten först för att kyla ned espressomaskinen.

Släppa ut varmt vatten:

 • Fyll vattentanken med vatten
 • Ställ en behållare under varmvatten-/ångröret eller pannarello-mjölkskummaren
 • Vrid inställningsvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen värms upp och börjar släppa ut varmt vatten efter några sekunder.
 • Om du vill stoppa utmatningen av varmt vatten vrider du tillbaka kontrollvredet till läget BÖNA
Temperaturlampan blinkar snabbt

Utropsteckenlampan blinkar snabbt och temperaturlampan lyser med ett fast sken

Du behöver kalka av maskinen.
Följ instruktionerna enligt användarhandboken. Eller så följer du instruktionerna i Så här kalkar du av Saeco Xsmall-espressomaskinen.

Utropsteckenlampan

Indikatorlampan för två koppar blinkar långsamt

Du justerar kaffemängden genom att trycka på någon av knapparna ESPRESSO eller COFFEE och ange mängden.

Indikatorlampan för två koppar

Lampan för inget vatten lyser med ett fast sken

Vattentanken är tom: fyll den med rent vatten.

Lampan för inget vatten

Utropsteckenlampan lyser med ett fast sken

Detta kan bero på någon av följande två orsaker:

 1. Kaffebönsbehållaren är tom. Fyll på kaffebönor i kaffebönsbehållaren och starta processen igen.

 2. Sumplådan är full. Töm sumplådan när maskinen är på. Om sumplådan töms när maskinen är avstängd återställs inte sumpräknaren. Vänta tills utropsteckenlampan börjar blinka innan du sätter tillbaka sumplådan.

Utropsteckenlampan

Utropsteckenlampan blinkar långsamt

Detta kan bero på någon av följande tre orsaker:

 1. Bryggruppen/sumplådan har inte satts i. Se till att alla komponenter har satts i och stängts korrekt.

 2. Serviceluckan är öppen. Se till att serviceluckan är ordentligt stängd.

 3. Kontrollvredet är inte i rätt läge för körning av maskinen. Se till att kontrollvredet i rätt läge för den önskade åtgärden.

Utropsteckenlampan

Utropsteckenlampan blinkar snabbt (och avkalkning är inte aktiverad)

Mata ut varmt vatten för att fylla den inre vattenkretsen eftersom den är tom
Mata ut varmt vatten tills en jämn vattenstråle kommer ut ur ångröret/pannarello-mjölkskummaren.

 • Fyll vattentanken med vatten
 • Ställ en behållare under varmvatten-/ångröret eller pannarello-mjölkskummaren
 • Vrid kontrollvredet till läget VARMVATTEN och vänta (några minuter) tills en kontinuerlig vattenstråle kommer ut ur ångröret
 • När utropsteckenlampan börjar blinka långsamt vrider du tillbaka kontrollvredet till läget BÖNA.
 • Maskinen värms nu upp igen. Utropsteckenlampan blinkar långsamt.
Utropsteckenlampan

Utropsteckenlampan blinkar snabbt (under avkalkningen)

Slutför avkalkningen ända till slutet utan avbrott.
Avkalkningsprocessen är aktiv så länge som lampan blinkar.

Utropsteckenlampan

Alla lampor blinkar i moturs riktning

Ingen åtgärd krävs eftersom espressomaskinen utför sköljnings-/självrengöringscykeln.

Alla lampor

Temperaturlampan och utropsteckenlampan blinkar växelvis

Ett fel har inträffat i bryggruppen.

 1. Försök igen med att brygga ytterligare en espresso eller en kopp kaffe.
 2. Ta ur och rengör bryggruppen.
Temperaturlampa

Alla lampor blinkar samtidigt

Maskinen är ur funktion.
Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Prova det 2 eller 3 gånger.

Alla lampor blinkar

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8747/01 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 . mer mindre

Other issues
Urtappning(4)
Prestanda(4)
Funktion(1)
Läckage(2)
Kvarn(2)
Mjölk(1)
Bryggrupp(2)
Brus(1)
Underhåll(2)

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.