1
Produkter

NYHET

Series 2200 Helautomatiska espressomaskiner

Två drycker, Klassisk mjölkskummare, Kaschmirgrå, Pekskärm EP2224/10

Felsökning

Jag kan inte ta bort bryggruppen från espressomaskinen

Se möjliga orsaker och lösningar nedan om du inte kan ta bort bryggenheten från Philips/Saeco-espressomaskinen.

Bryggruppskopplingen i maskinen är inte i neutralt läge

Ställ in bryggruppskopplingen i maskinen i neutralt läge genom att göra följande:

  1. Stäng serviceluckan och sätt tillbaka allting (vattentanken, droppbrickan och sumplådan).
  2. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen ON/OFF. Vänta tills du inte hör något ljud (det kan ta 15–20 sekunder).
  3. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på maskinen. Du får inte göra något, såsom att öppna serviceluckan eller ta bort droppbrickan eller vattentanken, innan espressomaskinen är klar att användas.
  4. Öppna serviceluckan och försök återigen att ta bort bryggruppen genom att trycka på knappen PUSH på höger sida, hålla den intryckt och dra den mot dig.

Tips! Vrid maskinen 45 grader så att du är vänd mot bryggruppen när du öppnar serviceluckan.

Mer detaljerade stegvisa anvisningar finns i användarhandboken och på sidan för kaffeunderhåll.

Play Pause

Maskinen är fortfarande i avkalkningsläge

Om espressomaskinen fortfarande är i avkalkningsläge går det inte att ta bort bryggruppen. Lös problemet genom att slutföra avkalkningsprocessen. Försök igen när det är gjort.

Om inte dessa lösningar löser problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP2224/10 , EP3241/50 , EP2220/10 , EP3243/50 , EP2231/40 , EP2230/10 , EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8977/01 , HD8975/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8968/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8965/01 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.