1
Produkter

Series 5000 Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter, Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret EP5330/10

Felsökning

Jag kan inte ta bort bryggruppen från min Philips/Saeco-espressomaskin.

För att ta bort din Philips/Saeco-espressomaskins bryggrupp kontrollerar du att maskinen och bryggruppen är i neutralt läge.

Försätt espressomaskinen i neutralt läge

  1. Stäng serviceluckan, ställ tillbaka sumplådan och droppbrickan.
  2. Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av maskinen. Vänta tills maskinen är helt avstängd och inga ljud längre hörs (kan ta 15‒20 sekunder).
  3. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på maskinen. Vänta tills maskinen är helt påslagen och inga ljud längre hörs.
    Vidta inga åtgärder som att öppna serviceluckan/ta bort droppbrickan eller sumplådan innan espressomaskinen är klar att användas.
  4. Ta ur droppbrickan och sumplådan.
  5. Öppna serviceluckan och försök att ta bort bryggruppen igen. Skjut handtaget till sidan och dra bryggruppen mot dig.

Maskinen är fortfarande i avkalkningsläge

Under avkalkningen kan aldrig bryggruppen tas bort. Avsluta först avkalkningsprocessen, och försök sedan att ta bort bryggruppen igen.

Tips för enklare borttagning

Vrid maskinen cirka 45 grader så att du är vänd mot bryggruppen när du öppnar serviceluckan.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5333/10 , EP5314/10 , SM5572/10 , SM5570/10 , SM5470/10 , EP5365/10 , EP5360/10 , SM3061/10 , EP5361/10 , HD8916/01 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.