Consumer
Produkter

Saeco PicoBaristo Automatisk espressomaskin

11 kaffedrycker, Inbyggd förstklassig mjölkkanna, Silver, AquaClean SM3061/10

Felsökning

Jag kan inte sätta i bryggruppen i min Philips/Saeco-espressomaskin.

För att sätta i din Philips/Saeco-espressomaskins bryggrupp kontrollerar du att maskinen och bryggruppen är i neutralt läge.

Försätt espressomaskinen och bryggruppen i neutralt läge

1) Ställ tillbaka sumplådan och droppbrickan samt stäng serviceluckan och låt bryggruppen vara kvar utanför.

2) Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av espressomaskinen.

3) Vänta tills espressomaskinen är helt avstängd och inga ljud längre hörs (kan ta 15‒20 sekunder).

4) Sedan kan du slå på espressomaskinen igen. Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på maskinen. Vänta tills espressomaskinen är helt påslagen och inga ljud längre hörs. Obs! Vidta inga åtgärder som att öppna serviceluckan/ta bort droppbrickan eller sumplådan innan espressomaskinen är helt avstängd.

5) Försätt bryggruppen i neutralt läge (annars kan den inte sättas i). Se hjälpfilm för detaljerade anvisningar.

  • De två pilspetsarna på sidan av bryggruppen måste passa ihop. Om de inte gör det trycker du ned spaken så att den kommer i kontakt med bryggruppens bas.
  • Se till att låshaken på sidan av bryggruppen är i rätt läge (det vill säga överst). Passa in haken korrekt genom att trycka den uppåt tills du hör ett mjukt klickljud.

6) Ta bort sumplådan och droppbrickan, öppna serviceluckan och försök igen att sätta i bryggruppen.

Play Pause

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SM3061/10 , HD8916/01 , EP3550/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP4051/10 , HD8925/01 , HD8922/01 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8911/01 , HD8914/01 , HD8917/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8844/01 , HD8841/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , HD8662/01 , HD8768/21 , HD8643/01 , HD8645/01 , HD8763/11 , HD8763/01 , HD8760/01 , HD8769/01 , HD8761/01 , HD8762/01 , HD8768/01 , HD8857/01 , HD8750/11 , HD8852/01 , RI9914/01 , HD8753/11 , HD8753/81 , HD8751/11 , HD8752/41 , HD8747/01 , HD8944/01 , HD8839/11 , HD8743/11 , HD8946/01 , HD8943/21 , HD8943/11 , HD8856/01 , HD8745/01 , HD8745/21 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8854/01 , RI9946/01 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/21 , RI9943/11 , RI9837/01 , RI9836/21 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9745/01 , RI9752/31 , RI9822/01 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.