1
Produkter

Norelco SensoTouch elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

DualPrecision-huvuden, 2-vägs flex-rakhuvuden 1150X/40

Troubleshooting

Min trimmertillsats passar inte på min rakapparat från Philips

Om din Philips-trimmer inte passar i rakapparaten kanske den inte har fästs på rätt sätt. Följ de enkla stegen nedan för att sätta fast trimmern.

Piggarna på den fästbara trimmern ska peka mot baksidan på rakapparaten

  1. Sätt i trimmerns kant i spåret överst på rakapparaten. Piggarna på den fästbara trimmern ska peka mot baksidan på rakapparaten (1).

  2. Tryck trimmern nedåt på rakapparaten (2) tills den klickar på plats.

Fästbar trimmer

The information on this page applies to the following models: 1150X/40 , RQ1180/22 , RQ1180/17 , RQ1160/22 , RQ1160/17 , RQ1150/17 , 1150X/45 , 1160X/40 , 1160X/42 , 1180X/40 , HS8420/22 , HS8460/75 , HS8460/41 , HS8460/24 , HS8440/75 , HS8440/40 , HS8440/22 , HS8420/40 , HS8420/29 , HS8015/33 , HS8015/18 , HS8020/17 , HS8015/17 , HS8060/24 , HS8040/17 , HS8020/18 , HS8040/18 , HS8060/25 , HS8420/23 , HS8440/23 , HS8460/25 , RQ1150/16 , RQ1160/16 , RQ1160/21 , RQ1180/16 , RQ1185/22 , RQ1195/22 . more less

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.