1
Produkter

Elektrisk rakapparat

Med Jet Clean-system, Förkromad HQ7895/22

Felsökning

Hur tar jag bort mina Philips-rakhuvuden?

Det är enkelt att ta bort eller byta ut dina Philips-rakhuvuden. Följ bara de här stegen:

Så här byter du rakhuvudena:

Stäng av rakapparaten från Philips, ta ut kontakten ur vägguttaget och koppla bort den lilla kontakten ur rakapparaten. Om du laddar rakapparaten från Jet Clean-systemet, tar du bort den.

  1. Tryck på frigöringsknappen och fäll upp skärhuvudet. (Bild 1)

  2. Vrid låset moturs och avlägsna hållaren. (Bild 2)

  3. Ta ut rakhuvudena.

Ta bort rakhuvudet

Så här sätter du tillbaka rakhuvudena:

  1. Sätt skäret i skydden. (Bild 3)

  2. Sätt tillbaka rakhuvudena i rakapparaten. (Bild 4) Se till att passa in mönstren på rakhuvudena exakt i fördjupningarna.

  3. Sätt tillbaka hållaren i skärhuvudet. (Bild 5)

  4. Vrid låset moturs. Se till att hållaren är ordentligt låst (Bild 6 och 7).

Sätt tillbaka rakhuvudet

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HQ7895/22 , HQ7330/19 , HQ7363/17 , HQ8253/18 , 7315XL/17 , HQ8261/21 , HQ8261/17 , HQ8241/17 , HQ7310/16 , 7325XL/17 , 7345XL/17 , HQ7300/17 , HQ7380/16 , HQ7360/17 , HQ7360/16 , HQ7350/16 , HQ7340/17 , HQ7340/16 , 8251XL/18 , HQ8290/24 , HQ8290/23 , HQ8290/22 , HQ8290/21 , HQ8290/17 , HQ8270/21 , HQ8270/18 , HQ8270/17 , HQ8260/18 , HQ8260/17 , HQ8255/19 , HQ8255/18 , HQ8255/17 , HQ8250/18 , HQ8250/17 , HQ8240/20 , HQ8240/18 , HQ8200/18 , HQ8200/17 , 8260XL/40 , HQ7300/16 , 7810XL/18 , HQ8155/16 , HQ6640/16 , HQ6675/16 , HQ6645/16 , HQ6695/16 , HQ7200/16 , HQ7140/17 , HQ7240/17 , HQ7180/17 , HQ9199/22 , HQ7120/17 , HQ7165/17 , HQ7160/17 , HQ7100/16 , HQ7260/16 , HQ7290/17 , HQ7180/16 , HQ7120/16 , HQ7180/25 , HQ7160/16 , HQ7240/16 , HQ7290/16 , HQ7140/16 , HQ7800/20 , HQ9170/21 , HQ9140/16 , HQ9100/16 , HQ8170/16 , HQ8100/16 , HQ7310/17 , HQ8240/17 , HQ7890/22 , HQ7320/16 , HQ8140/16 , HQ9190/22 , HQ9190/21 , HQ9170/16 , HQ9160/16 , HQ8170/21 , HQ8160/16 , HQ8150/16 , HQ7100/17 , HQ7320/17 , HQ7350/17 , HQ7380/17 , HQ7390/17 , HQ8270/22 , HQ8290/18 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.