Consumer
Produkter

AquaTouch Rakapparat för våt- och torrakning

DualPrecision-rakblad, Flexibla rakhuvuden AT892/22

Felsökning

Varför är inte rakapparaten helt ren efter att jag har rengjort den i Jet Clean-systemet?

  • Rengöringsvätskan i rengöringsbehållaren kan vara smutsig. Töm och skölj rengöringsbehållaren.
  • Rengöringsvätskenivån kan vara för låg. Om vätskevolymen i rengöringsbehållaren sjunker under miniminivån under rengöringsprogrammet avbryts programmet.
  • Du kanske använde en annan rengöringsvätska än Philips originalrengöringsvätska. Använd endast HQ200.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AT892/22 , AT880/44 , AT890/26 , RQ1250/80 , AT890/41 , AT893/41 , AT893/20 , AT940/20 , AT890/16 , AT890/17 , PT925/20 , PT925/19 , PT925/18 , PT920/23 , PT920/21 , PT920/20 , PT920/18 , PT876/18 , PT875/18 , PT870/41 , PT870/22 , PT870/20 , PT870/16 , PT870/15 , PT870/14 , PT860/41 , PT860/20 , PT860/15 , PT860/14 , AT891/14 , PT875/19 , RQ1261/16 , RQ1261/17 , RQ1260/03 , 1160X/40 , RQ1280/22 , RQ1280/17 , RQ1260/22 , RQ1260/17 , RQ1250/22 , RQ1250/17 , RQ1180/22 , RQ1180/17 , RQ1160/22 , RQ1160/17 , 1290X/40 , 1280X/45 , 1280X/42 , 1280X/40 , 1260X/45 , 1260X/40 , 1250X/45 , 1250X/42 , 1250X/40 , 1180X/40 , 1160X/42 , RQ1053/18 , 1059X/20 , RQ1050/29 , RQ1087/21 , RQ1062/20 , RQ1062/19 , RQ1062/17 , RQ1062/15 , RQ1052/18 , RQ1052/17 , RQ1052/15 , 1050X/22 , RQ1060/22 , RQ1060/15 , RQ1076/21 , RQ1050/17 , 1060X/20 , RQ1095/22 , RQ1090/20 , RQ1090/03 , RQ1085/22 , RQ1075/23 , RQ1075/22 , RQ1075/21 , RQ1050/18 , RQ1050/16 , RQ1050/15 , RQ1060/19 , RQ1090/19 , RQ1085/21 , RQ1095/21 , RQ1051/18 , RQ1061/18 , RQ1290/21 , AT890/20 , AT891/16 , PT860/16 , PT860/17 , PT870/17 , PT876/19 , PT919/16 , PT920/19 , PT920/22 , PT925/80 , RQ1060/20 , RQ1160/16 , RQ1160/21 , RQ1180/16 , RQ1185/22 , RQ1195/22 , RQ1250/16 , RQ1250/21 , RQ1260/16 , RQ1260/21 , RQ1275/17 , RQ1280/16 , RQ1280/21 , RQ1285/17 , RQ1290/23 , RQ1295/23 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.