1
Produkter

Vanliga frågor

Kan jag fylla på vattentanken i Philips ånggenerator medan jag stryker?

Nej, du kan inte fylla på vattentanken på Philips ånggenerator när du stryker. Ta reda på hur och när du kan fylla på vattentanken.

Varning

Philips ånggenerator bygger upp ett tryck i ångenheten. Om du öppnar påfyllningslocket när den är på kan det leda till att du skållas av varmvatten eller ånga

Fyll snabbt på vattentanken

1) Ställ på/av-knappen på ånggeneratorn i läget “ON”. Tryck på knappen för ångaktivering tills du inte längre hör att det kommer någon ånga ur strykjärnet.
Nu har trycket minskats inuti ångenheten i ånggeneratorn.

2) Ta ut kontakten ur vägguttaget och skruva långsamt av locket till vattentanken genom att vrida det moturs. Trycket i tanken släpps nu ut.

3) Vänta i ca 15-20 minuter tills apparaten har svalnat innan du fyller på den.

  • Om du fyller på tanken direkt utan att kyla ned den, kan det hända att det varma vattnet stänker från påfyllningshålet, eftersom ånggeneratorn i ångenheten fortfarande är tillräckligt varm för att omvandla vatten till ånga.

4) Fyll tanken med vatten och skruva tillbaka locket. Nu kan du slå på strykjärnet igen. Det tar fyra till fem minuter innan strykjärnet har värmts upp igen.

Fylla på vattentanken

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC6510/02 , GC6520/02 , GC6405/03 , GC6450/02 , GC6420/03 , GC6440/02 , GC6360/02 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.