1
Produkter

PerfectCare Compact Essential Ångstation

Max 5, 5 bars pumptryck, 110 g/min konstant ånga, 280 g ångpuff, 1, 3 l vattentank, Säkert bärlås GC6833/30

Felsökning

Philips-ånggeneratorn producerar ingen ånga

Om Philips-ångstrykjärnet har slutat ånga kan det finnas flera orsaker. Läs om hur du lagar det själv.

Ångknappen är inte intryckt

Ånggeneratorn producerar inte ånga när den knappen inte är intryckt.
Tryck in och håll ned ångknappen hela tiden för att generera ånga. När du släpper knappen slutar strykjärnet att ånga.

Ånggeneratorn är inte tillräckligt varm för att producera ånga

Vänta tills lampan för “ånga klar” lyser med ett fast sken. Om ångan fortfarande inte genereras rekommenderar vi att du kontaktar Philips kundtjänst och ber om en reparation.

Avkalkningslampan blinkar och/eller så hörs ett pipljud

Strykjärnet behöver avkalkas (eller så är avkalkningsläget aktiverat).
Här finns all avkalkningsinformation för Philips-strykjärnet.

Vid den första användningen förväntas det uppstå en 30 sekunder lång fördröjning för ångan

När du trycker på strykjärnets ångknapp för första gången (när du har fyllt på vatten) uppstår en ångfördröjning på 30 sekunder. Under de 30 sekunderna hör du ett pumpljud (som du även hör vid normal användning).
Efter startcykeln genererar strykjärnet ånga när du trycker på ångknappen.

Det finns inte tillräckligt med vatten i tanken

När vattennivån i Philips-ångstrykjärnet är under MIN-nivån genererar inte strykjärnet någon ånga. Om du fyller vattentanken med vatten fungerar strykjärnet igen.

**Endast för strykjärn med vred**: Temperaturvredet är inställt på fel läge

Strykjärnet avger inte någon ånga när temperaturvredet är i avkalkningsläge eller i 1-punktsläge.
Ställ in temperaturvredet på 2 eller 3 punkter.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC6833/30 , HI5916/20 , GC9681/80 , GC6830/20 , GC7831/20 , GC7833/80 , GC7055/20 , GC9622/20 , GC6601/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6602/20 , GC8650/80 , GC6625/30 , GC6631/30 , GC7635/30 , GC9246/02 , GC9230/02 , GC8635/02 , GC7540/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9235/02 , GC9245/02 , GC6510/02 , GC6520/02 , GC6405/03 , GC7430/02 , GC7420/02 , GC7440/02 , GC8520/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC7320/02 , GC6420/03 , GC6440/02 , GC9040/02 , GC9020/02 , GC6360/02 , GC8220/07 , GC8220/02 , GC8210/03 , GC8280/02 , GC8080/28 , GC8030/08 , GC8080/08 , GC8030/02 , GC8030/28 , GC8080/02 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.