1
Produkter

WardrobeCare Inbyggd strykbräda

Banbrytande vagnutformning, hopfällbar bräda GC9940/05

Felsökning

POWER-lampan på Philips ånggenerator blinkar

Philips ånggenerator avkalkas automatiskt efter några strykningar och när det görs blinkar POWER-lampan.

Automatisk avkalkning

Den automatiska avkalkningsprocessen har utformats för att hålla apparaten kalkfri.

Vänta tills avkalkningsprocessen är klar (när droppbrickans lampa börjar blinka och apparaten piper), töm droppbrickan och sätt tillbaka den.

Obs! Strykjärnet och steamern stängs av under den automatiska avkalkningen.

När lampan lyser med ett fast sken kan du återuppta strykningen/ångningen genom att slå på strykjärnet/steamern.

Automatisk avkalkning

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9940/05 , GC9920/05 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.