1
Produkter

Saeco Xsmall Superautomatisk espressomaskin

Brygger 2 kaffevarianter, Klassisk mjölkskummare, Silver, Kvarn med 5 justerbara steg HD8747/01

Felsökning

Jag kan inte avsluta avkalkningsprocessen för min Saeco Xsmall-espressomaskin

Om avkalkningsprocessen på Saeco Xsmall-espressomaskinen inte slutförs kan orsaken till det vara enkel. Läs vidare och se hur du kan lösa problemet.

Instruktioner för omstart av avkalkningsprocessen ‒ steg 1‒11

1) Dra ur sladden till espressomaskinen.
2) Töm droppbrickan
3) Fyll vattentanken med rent vatten upp till MAX-markeringen
4) Vrid kontrollvredet till läget BÖNA
5) Anslut espressomaskinen igen
6) Ställ en stor behållare under varmvatten-/ångröret
7) Slå på espressomaskinen igen genom att trycka på på/av-knappen
Maskinen börjar automatiskt att tappa ut avkalkningslösning/vatten i droppbrickan i flera omgångar med intervall på en minut. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret. Detta tar ca 5 minuter. Den röda utropsteckenlampan börjar blinka snabbt och fortsätter att blinka under hela avkalkningsprocessen. Vänta tills den gröna lampan för två koppar tänds
8) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN.
9) Efter cirka en minut börjar espressomaskinen att tappa ut i flera omgångar med intervall på en minut via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom. Detta tar ca 15 minuter
10) När den gröna lampan för två koppar börjar blinka långsamt vrider du kontrollvredet till läget BÖNA. Den röda lampan för inget vatten tänds
11) Töm den stora behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem

Instruktioner för omstart av avkalkningsprocessen ‒ steg 12‒17

12) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen
13) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen förbereder de inre kretsarna
14) Därefter börjar den gröna lampan för två koppar att blinka långsamt. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA
15) Espressomaskinen tappar ut vatten internt i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret
16) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Espressomaskinen tappar nu ut vatten via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom
17) Därefter börjar den gröna lampan för två koppar att blinka långsamt. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA. Den röda lampan för inget vatten tänds

Instruktioner för omstart av avkalkningsprocessen ‒ steg 18‒25

18) Töm den stora behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem
19) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen
20) När den gröna lampan för två koppar tänds vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN.
21) Espressomaskinen tappar ut vatten via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom
22) Efter det stängs espressomaskinen av. Den röda utropsteckenlampan släcks. Vrid kontrollvredet till läget BÖNA
23) Skölj av droppbrickan och sätt tillbaka den. Sätt tillbaka pannarello-/cappuccinatore-mjölkskummaren och INTENZA+-vattenfiltret (i förekommande fall)
24) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten till MAX-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen
25) För att göra kaffe slår du på espressomaskinen

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8747/01 , HD8743/11 , HD8745/01 , HD8745/21 , RI9752/11 , RI9757/01 , RI9755/21 , RI9755/11 , RI9752/31 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.