1
Produkter

Series 2000i Luftrenare med app

Perfekt för vardagsrummet, Uppkoppad till app, Testa hemma i 60 dagar, Tar bort 99, 97 % av partiklar och allergener AC2889/10

Felsökning

Min Philips luftrenare avger ett konstigt ljud

När din Philips luftrenare avger ett ovanligt ljud kan det finnas flera orsaker. Läs mer här.

Förfiltret kan vara tilltäppt

Se till att förfiltret är rent. Om du behöver rengöra det kan du följa dessa instruktioner:

  1. Stäng av apparaten och dra ur nätsladden från vägguttaget.

  2. Ta tag i den nedersta delen av panelen (framsidan eller baksidan på din luftrenare) för att ta loss det från apparaten.

  3. Tryck ned de två klämmorna och dra förfiltret mot dig (se bilden nedan).

  4. Rengör förfiltret under rinnande vatten. Om förfiltret är väldigt smutsigt använder du en mjuk borste och borstar bort dammet.

  5. Lufttorka förfiltret tills det är helt torrt.

Ta bort förfiltret i din Philips luftrenare

Filterförpackningen är inte borttagen

Om plastfolien inte tas bort från ett filter kan detta orsaka ett konstigt ljud. Se till att ingen plastfolie finns kvar som täcker filtren.

Något blockerar luftintaget eller -utblåset

Luftintaget eller -utblåset kan vara blockerat av externa föremål.

Kontrollera detta och se till att luftintaget och -utblåset inte är blockerade.

Det kan vara fel på din luftrenare

Om ingen av ovanstående situationer gäller kan din luftrenare ha ett tekniskt problem. Om så är fallet, ber vi dig kontakta oss.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 , AC4053/00 , AC4055/00 , AC4063/00 , AC4065/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.