1
Produkter

Series 2000 Luftfuktare

Upp till 44 m², Sprider 99 % färre bakterier *, Automatiska fuktighetsinställningar, Numerisk feedback av luftfuktigheten HU4813/10

Felsökning

Det finns vita/gula fläckar på filtret på luftfuktaren

Om du upptäcker vita eller gula avlagringar på luftfuktarens filter läser du vidare om vad du kan göra för att lösa problemet.

Luftfuktaren har inte avkalkats

Om filtret i luftfuktaren från Philips inte avkalkas så ofta som rekommenderas (varannan vecka) kan kalkavlagringar ansamlas som påverkar dess prestanda och dessutom skapar vita eller gula avlagringar på filtret.

Följ de här stegen för att avkalka filtret och åtgärda problement:

1 Ta ut befuktningsfiltret och filterstödet ur vattentanken (A och B på bilden nedan)

2 Ta bort befuktningsfiltret ur filterstödet (C i bilden nedan)

 1. Blanda ättika med en lika stor mängd kranvatten i en behållare som är tillräckligt stor för att blötlägga befuktningsfiltret i

 2. Låt befuktningsfiltret ligga en timme i lösningen

 3. Häll bort blandning av ättika och vatten

 4. Skölj befuktningsfiltret under kranen för att skölja bort rester av ättika. När du sköljer befuktningsfiltret ska du vända på det så att både fram- och baksidan sköljs

 5. Låt överflödigt vatten droppa från befuktningsfiltret

 6. Montera befuktningsfiltret runt filterstödet

 7. Sätt tillbaka befuktningsfiltret och filterstödet i vattentanken

 8. Lägg tillbaka den övre enheten på vattentanken

För att förhindra att detta sker ska du avkalka luftfuktarens filter varannan vecka.

Obs!

 • Tryck inte ihop filtret. Det kan skada filtret och påverka luftfuktningsprestandan.
  • Förvara inte filtret i direkt solljus.
Ta bort befuktningsfiltret i en luftfuktare från Philips

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HU4813/10 , HU4803/01 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.