1
Produkter

Series 2000i Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

För rum upp till: 65 m2, Luftflöde (CADR): 250m3/h, Filtreringsgrad 250 m3/h, Befuktningsgrad 500 ml/h AC2729/10

Felsökning

Min luftrenare från Philips förbättrar inte luftkvaliteten

Om luftkvaliteten inte blir bättre när du använder en luftrenare från Philips kan det finnas några möjliga orsaker. Ta reda på hur du löser det.

Obs! Alla bilder som visas nedan är enbart allmänna representationer. Det kan finnas skillnader mellan specifika apparater.

Förpackningsmaterialet har inte tagits bort

Förpackningsmaterialet måste tas bort från filtren på luftrenare från Philips. Ta bort allt förpackningsmaterial så som visas på bilden nedan.

Ta bort förpackningsmaterialet från din luftrenare från Philips

Filtren är inte korrekt placerade

Alla filter måste placeras i rätt ordning i luftrenaren.

De flesta luftrenare från Philips innehåller de filter som visas på bilden nedan (vissa innehåller inte filter B).

Kontrollera i användarhandboken vilka filter din specifika luftrenarmodell innehåller.

Filter för luftrenare från Philips

Luftkvalitetssensorn är smutsig eller blöt

Luftkvalitetssensorn i luftrenaren från Philips (anges som D på bilden nedan) ska vara torr och ren. Kontrollera och rengör den med en bomullspinne om det behövs.

Luftkvalitetssensor för luftrenare från Philips

Fönstren är öppna

Om fönstren är öppna och förorenad luft fortsätter att komma in utifrån är det inte säkert att luftrenaren kan förbättra luftkvaliteten.

Se till att alla fönster är stängda.

Rummet är för stort

Rummet där luftrenaren körs är större än den maximala rumsstorlek som den här luftrenaren kan fungera effektivt i.

Se till att rummets storlek inte överstiger den högsta storlek som anges för din luftrenarmodell.

Nya möbler i rummet

När du ställer in en ny möbel i ett rum kan luftkvaliteten påverkas av gaser som möbeln kan avge. Dessa gaser bör försvinna gradvis under de närmaste veckorna.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC2729/10 , AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.