1
Produkter

Series 2000i Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

För rum upp till: 65 m2, Luftflöde (CADR): 250m3/h, Filtreringsgrad 250 m3/h, Befuktningsgrad 500 ml/h AC2729/10

Felsökning

Jag kan inte aktivera funktionerna på min luftrenare från Philips

Om den valda funktionen i luftrenaren från Philips inte fungerar läser du vidare om vad du kan göra för att lösa problemet.

Luftrenaren är i standbyläge

Om din luftrenare från Philips är ansluten till elnätet men strömknappen inte har aktiverats är apparaten i standbyläge. När detta händer fungerar inte den valda funktionen eller tidsinställningen.

För att åtgärda det här trycker du bara på strömknappen så att luftrenaren slås på igen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC2729/10 , AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 , AC4053/00 , AC4055/00 , AC4063/00 , AC4065/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.