1
Produkter

Series 2000i Luftrenare med app

Perfekt för vardagsrummet, Uppkoppad till app, Testa hemma i 60 dagar, Tar bort 99, 97 % av partiklar och allergener AC2889/10

Felsökning

Jag kan inte aktivera funktionerna på min luftrenare från Philips

Om den valda funktionen i luftrenaren från Philips inte fungerar läser du vidare om vad du kan göra för att lösa problemet.

Luftrenaren är i standbyläge

Om din luftrenare från Philips är ansluten till elnätet men strömknappen inte har aktiverats är apparaten i standbyläge. När detta händer fungerar inte den valda funktionen eller tidsinställningen.

För att åtgärda det här trycker du bara på strömknappen så att luftrenaren slås på igen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 , AC4053/00 , AC4055/00 , AC4063/00 , AC4065/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.