1
Produkter

Ångstrykjärn

35 g/min konstant ånga, 170 g ångpuff, Vattentank på 300 ml, Smart droppstopp, Keramisk stryksula GC2670/20

Felsökning

Mitt Philips-strykjärn orsakar strömavbrott i elnätet

Så här kan du göra om Philips-strykjärnet orsakar strömavbrott.

Strykjärnet får strömmen att brytas

Steg 1: Kontrollera om anslutningen till elnätet sitter löst eller om det finns för många apparater anslutna till samma uttag. Felet kan orsakas av överström i ditt hushåll.

Steg 2: Kontrollera om strykjärnets strömsladd har synliga skador. Om inga skador syns kan du koppla ur de andra apparaterna och slå på dem igen.

Steg 3: Om hushållselen bryts kontaktar du en Philips-representant.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC2670/20 , GC3929/64 , GC1438/30 , HI5916/20 , GC6833/30 , GC557/30 , GC3672/20 , GC300/20 , GC299/40 , GC2678/30 , GC2676/20 , GC2145/20 , GC1440/20 , GC351/20 , GC9681/80 , GC363/30 , GC362/80 , GC361/20 , GC360/30 , GC6830/20 , GC4930/10 , GC5031/20 , GC524/60 , GC3920/24 , GC3925/34 , GC7831/20 , GC7833/80 , GC7055/20 , GC2994/27 , GC2998/80 , GC2997/40 , GC2996/20 , GC4517/20 , GC4886/87 , GC4517/26 , GC3582/20 , GC1424/30 , GC440/87 , GC4522/07 , GC442/67 , GC4526/86 , GC4527/07 , GC2049/35 , GC2988/80 , GC9622/20 , GC536/35 , GC4884/87 , GC4522/01 , GC1436/20 , GC1433/40 , GC1022/10 , GC1029/90 , GC4913/30 , GC1029/98 , GC1029/40 , GC2983/27 , GC6601/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6602/20 , GC330/47 , GC312/65 , GC332/87 , GC2086/30 , GC2086/38 , GC8650/80 , GC3570/32 , GC4912/30 , GC4910/10 , GC310/55 , GC3820/20 , GC4521/87 , GC4512/20 , GC6625/30 , GC6631/30 , GC4912/80 , GC7635/30 , GC1022/40 , GC9246/02 , GC2048/30 , GC2046/20 , GC2040/70 , GC1028/20 , GC1026/30 , GC3760/32 , GC5049/02 , GC5054/02 , GC2910/20 , GC2965/80 , GC2960/50 , GC2930/30 , GC9230/02 , GC160/02 , GC3570/02 , GC1905/02 , GC8635/02 , GC4895/02 , GC4855/02 , GC4875/02 , GC4865/02 , GC3550/02 , GC7540/02 , GC3593/02 , GC2965/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9235/02 , GC9245/02 , GC3591/02 , GC3730/02 , GC3760/02 , GC2910/02 , GC2960/02 , GC2930/02 , GC2920/02 , GC6510/02 , GC6520/02 , GC3540/02 , GC3721/02 , GC3740/02 , GC6405/03 , GC7430/02 , GC7420/02 , GC7440/02 , GC8520/02 , GC4491/02 , GC1903/01 , GC1990/02 , GC1905/01 , GC4490/02 , GC2810/02 , GC2860/02 , GC2840/02 , GC2830/02 , GC3620/02 , GC3660/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC4413/02 , GC7320/02 , GC4641/02 , GC6420/03 , GC6440/02 , GC3388/22 , GC4621/02 , GC9040/02 , GC9020/02 , GC4620/02 , GC4630/02 , GC2520/02 , GC3106/02 , GC4238/02 , GC4218/02 , GC2560/02 , GC1010/01 , GC1110/02 , GC3321/02 , GC3320/02 , GC3360/02 , GC3340/02 , GC3331/02 , GC3330/02 , GC651/02 , GC6360/02 , GC4410/02 , GC4420/02 , GC4430/02 , GC2510/02 , GC2530/02 , GC1703/01 , GC1705/01 , GC3220/02 , GC4330/02 , GC4320/02 , GC4310/02 , GC3260/02 , GC3240/02 , GC3221/02 , GC1015/01 , GC8220/07 , GC8220/02 , GC3390/02 , GC8210/03 , GC8280/02 , HI570/02 , GC8080/28 , GC3117/02 , GC8080/08 , GC8030/08 , GC135/00 , HD1301/22 , HI108/01 , GC8030/02 , GC8080/02 , GC8030/28 , GC135/01 , HD1301/02 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.