1
Produkter

9000 series Generator med tryckånga

Automatisk avkalkning GC9040/02

Felsökning

Apparaten fungerar inte. Den värms inte upp och den blå lampan blinkar (automatisk avkalkning) samtidigt som det låter och piper från ånggeneratorn.

Den automatiska avkalkningen pågår. När apparaten har använts ett tag utförs en automatisk avkalkningsprocedur så att avlagringar i ånggeneratorn tas bort.

Medan avkalkningen pågår blinkar den blå lampan och det hörs korta pipljud samt enstaka pump- och klickljud. (Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i vattenbehållaren. När vattenbehållaren är tom blinkar den röda indikatorn som visar att vattenbehållaren är tom. Om så är fallet tar du loss vattenbehållaren och fyller på den med kranvatten.)

När den automatiska avkalkningen har slutförts efter ca 2 minuter upphör pipljuden och den röda lampan på avkalkningsbehållaren blinkar. Ta loss vattenbehållaren och töm avkalkningsbehållaren i vasken, fyll på vattenbehållaren igen och ställ tillbaka den på ånggeneratorn. Apparaten värms upp och är klar för ångstrykning inom ca 2 minuter. När den är klar för ångstrykning hörs 2 pipljud och indikatorn för ångalternativet slutar blinka och lyser med fast sken. Tryck på knappen för ångaktivering om du vill ångstryka.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9040/02 , GC9020/02 .

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.