1
Produkter

9000 series Generator med tryckånga

Automatisk avkalkning GC9040/02

Felsökning

Hu väljer jag ånginställning?

Det finns 3 ånginställningsknappar på ånggeneratorn för mycket, måttlig eller lite ånga. Som standard har måttlig ånga ställts in. Om du vill välja en annan ånginställning håller du ångknappen intryckt i ungefär 1 sekund tills den börjar blinka.

När ångan är klar slutar indikatorn för ånginställningen att blinka och lyser med fast sken. Kontrollera att temperaturvredet har ställts in på 2 punkter eller högre för ångstrykning. (Mer information hittar du i avsnittet Stryka i bruksanvisningen.)

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9040/02 , GC9020/02 .

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.