1
Produkter

9000 series Generator med tryckånga

Automatisk avkalkning GC9040/02

Vanliga frågor

Är det möjligt att avbryta eller fördröja den automatiska avkalkningen till nästa omgång?

Det går inte att avbryta den automatiska avkalkningsfunktionen. När proceduren har påbörjats måste den slutföras så att hela systemet rengörs ordentligt. Om du stänger av apparaten när den automatiska avkalkningen pågår kommer proceduren att påbörjas där den avbröts nästa gång du slår på apparaten.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9040/02 , GC9020/02 .

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.