1
Produkter

9000 series Generator med tryckånga

Automatisk avkalkning GC9040/02

Vanliga frågor

Hur ofta aktiveras den automatiska avkalkningsfunktionen?

Den automatiska avkalkningsfunktionen aktiveras för var 6–
8 behållare vatten som används.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9040/02 , GC9020/02 .

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.